Home » Autoschade » Kettingbotsing

Autoschade bij Kettingbotsing: Wie Betaalt de Schade?

De avondspits kan erg druk zijn in de Randstad. Dit zorgt vaak voor kilometers lange file en dus een groot gedeelte van de tijd filerijden. In die situatie ontstaat gemakkelijk een kettingbotsing. U remde op tijd maar u achterligger kon niet meer op tijd remmen en botst tegen de achterkant van uw auto. Daardoor werd uw auto doorgedrukt tegen uw voorligger. Wie is aansprakelijk voor de schade aan de auto van de achterligger en voorligger? Wat vergoedt de autoverzekering?

Filerijden zorgt zo nu en dan voor een kettingbotsing; u stop op tijd maar door de auto die bij u achterop rijdt wordt uw auto alsnog doorgedrukt tegen de auto van de voorligger. Wie is dan aansprakelijk voor de schade? Verzekeraars hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de schade afwikkeling bij een kettingbotsing. Een kettingbotsing wordt afgedaan als een kop-staartbotsing. De automobilist die bij u achterop rijdt is aansprakelijk voor de schade en zal via de verplichte WA – autoverzekering de schade moeten vergoeden aan de voorligger. De schade aan uw eigen auto wordt alleen vergoedt indien u een Allrisk autoverzekering heeft.     

TIP! Wil je goed verzekerd zijn bij schade aan je eigen auto door een kettingbotsing? Check dan je autoverzekering via onze vergelijkingsmodule en zie tot in de detail wat jouw (aankomende) verzekeraar vergoed.

Als bij een kettingbotsing uw auto werd doorgedrukt moet u dus toch de schade betalen die u met uw auto (buiten uw schuld om) hebt veroorzaakt. Waarmee de zaak afgedaan wordt als zijnde een kop-staartbotsing. Hoe zit dat precies? En waarom is dat zo geregeld? En wat vergoedt de autoverzekering dan nog?

Kettingbotsing wie is aansprakelijk?

kettingbotsing auto bij gladheid

Over de afhandeling van een kettingbotsing zijn afspraken gemaakt tussen verzekeraars. Die afspraken zijn vastgelegd in de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS). [bron:verzekeraars.nl]. Dit is gedaan omdat er talloze bewijsproblemen en veel juridisch getouwtrek ontstaat bij een kettingbotsing. Met de grote vraag wie nu voor wie aansprakelijk is bij schade.

De meeste autoverzekeraars is akkoord gegaan met de OVS. Het uitgangspunt daarbij is dat de verzekeraar van de achterligger telkens de schade van de voorligger moet vergoeden als deze voorligger wordt geraakt.

En natuurlijk zijn hierop ook weer uitzonderingen. Denk aan een auto dat niet is verzekerd, of een buitenlandse verzekeraar moet akkoord geven op de OVS, of het slachtoffer vecht de toepassing van de OVS-regeling aan.  Voor deze uitzonderlijke gevallen hebben verzekeraars ook afspraken gemaakt.

Wanneer verzekeraars de OVS-regeling niet kunnen toepassen, zal de verzekeraar die specifieke situatie benaderen als een enkelvoudige botsing. Door de auto buiten de keten te plaatsen en apart te behandelen.

De OVS-regeling geldt dus alleen bij een kettingbotsing. In de OVS-regeling is duidelijk omschreven wat een kettingbotsing precies is.

Kettingbotsing: gevolgen schadevrije jaren

Een kettingbotsing wordt afgewikkeld als een kop-staartbotsing. De automobilist die met zijn motorrijtuig achterop zijn voorganger rijdt is verzekerd voor de schade die is toegebracht aan de auto van de voorligger, en of aan de automobilist.

Bij een kettingbotsing gaat de door u toegebrachte schade echter niet ten koste van uw opgebouwde schadevrije jaren,  zoals dat bij een tweezijdig ongeval – waarbij u aansprakelijk bent - wel het geval zou zijn. U gaat dus niet meer premie betalen omdat er een claim door uw verzekeraar is uitbetaald. Alles weten over schadevrije jaren en de opbouw daarvan? Bekijk dan deze blog (door deze link te volgen) over hoe je snel schadevrije jaren opbouwt.

Wat is een kettingbotsing precies?

Dus wat is een kettingbotsing precies? Van een kettingbotsing is sprake wanneer er meer dan twee motorrijtuigen bij een ongeval betrokken zijn, op dezelfde weg achter elkaar reden (tegenliggers uitgesloten) en het achteroprijdend voertuig komt in aanraking met een motorrijtuig (de voorligger) dat daarvoor rijdt.  

Een kettingbotsing kan verschillende aanleidingen hebben. Daarbij gaat het bijna altijd om een fout van een bestuurder. Meestal is een kettingbotsing in gang gezet door het plotseling remmen door de voorligger in combinatie met (maar hoeft niet) het onvoldoende afstand houden van de achterligger. Daarnaast is slecht weer  en ijzel vaak een onderzaak (check video beneden!).

Let op dat een automobilist voldoende reden gehad moet hebben om flink op de rem te staan. Wanneer een bestuurder van een motorrijtuig plotseling remt zonder verkeersnoodzaak dan kan hij/zij aansprakelijk worden gehouden voor de kettingbotsing. Maar dan nog kan ook de achterligger voor een deel aansprakelijk worden gehouden als er niet voldoende afstand werd gehouden. [bron]

Wat te doen bij een kettingbotsing?

U bent betrokken geweest bij een kettingbotsing? Dan is het belangrijk om te weten wat u in zo’n geval moet doen. Belangrijkste is dat iedereen veilig is.

1.Breng uzelf en anderen in veiligheid: Een kettingbotsing kan gevaarlijke situaties opleveren. Vooral buiten de bebouwde kom en op snelwegen waar harder gereden mag worden. De kans is groot dat er dan nog een automobilist achterop klapt. Zorg ervoor dat hulpdiensten ingeschakeld worden.

2.Verzamel bewijzen van de kettingbotsing: Als één van de partijen niet meewerkt aan de schade afhandeling, dan is het een goede zaak om voldoende bewijzen te hebben. Dus nadat de hulpdiensten zijn gearriveerd kunt u foto’s maken van de schade bij uw voorligger, achterligger, en bewijzen over aansprakelijkheid zoals remsporen en schade aan uw eigen auto. Vraag ook getuigen om een verklaring. Lees ook onze uitgebreide blog over autoschade.

3.Schadeformulier invullen: Bij een tweezijdig ongeval vult u gezamenlijk één formulier in. Bij een kettingbotsing vult u enerzijds een schadeformulier in waarbij de voorligger betrokken is, en anderzijds een schadeformulier waarbij de achterligger betrokken is. Controleer goed of er ondertekend is door alle partijen!  

4.Noteer contactgegevens: Zorg dat u contactgegevens heeft van uw voorligger en achterligger maar ook van getuigen. Vooral de gegevens van getuigen kunnen noodzakelijk zijn bij het vaststellen van aansprakelijkheid.

5.Bezoek een medisch specialist: Ook al lijkt de klap niet ernstig en heeft u geen klachten,  dan is het toch raadzaam om bij een arts of medisch specialist langs te gaan. Niet ernstige klachten gaan toch vaak over in een whiplash. Dan is het belangrijk voor aansprakelijkheidsstelling en schadevergoeding dat u alle afspraken en kosten noteert voor het indienen van een schadevergoeding.

Letselschade bij een kop-staartbotsing

Bent u van achteren aangereden? Dan zijn er veel voorkomende klachten waar u rekening mee dient te houden. Deze variëren van lichte tot zware ongemakken:

  1. Whiplash
  2. Nek- en rugklachten
  3. Hoofdpijn
  4. Schouderklachten
  5. Prikkelend of doof gevoeld
  6. Duizeligheid
  7. Vermoeidheid
  8. Slapeloosheid
  9. Verkeersangst

Bij een kettingbotsing (afgedaan als kop-staartbotsing) is de auto die achterop klapt aansprakelijk. Als u daarbij letselschade oploopt dan kunt u de kosten verhalen op de tegenpartij.

De meeste autoverzekeraars hebben een letselschadehulp die u dan bijstaat. U krijgt dan ook kosteloos juridische hulp bij letselschade. Ook kunt u bijkomende schade verhalen als gevolg van letselschade. Denk aan verlies inkomen of kosten voor fysiotherapie.

Veel gestelde vragen

Hieronder een aantal veel gestelde vragen rondom een kettingbotsing.

Kettingbotsing middelste auto?  Bent u betrokken bij een ongeval met twee andere auto’s en was u de middelste auto? Dan is er sprake van een kettingbotsing. Het ongeval gaat door verzekeraars behandeld worden als een kop-staart aanrijding. Dan geldt dat de auto die inrijdt op de voorligger aansprakelijk is voor de schade. Ook als u al stilstond.

Dit houdt in dat uw verzekeraar via de verplichte WA-verzekering de schade vergoedt aan de tegenpartij. Dit gaat overigens niet ten koste van uw schadevrije jaren. Dus feitelijk merkt u niets.

Dan is er nog de schade aan uw eigen auto. Bij een kettingbotsing moet u Allrisk verzekerd zijn om de schade aan uw auto vergoed te krijgen. Claimt u die schade? Dan gaat dit niet ten koste van de opgebouwde schadevrije jaren. De OVS staat namelijk los van de foutvraag en de uitbetaling resulteert niet in een schulderkenning.

Kettingbotsing achterste auto? Bent u betrokken bij een ongeval met meer dan 2 auto’s? Dan is sprake van een kettingbotsing. Het maakt dan niet uit of u de middelste auto bent of de achterste auto. Bij een kettingbotsing wordt alleen een vergoeding verstrekt aan het voertuig waar de verzekerde achterop is gereden. De schade wordt afgedaan als een kop-staartbotsing. Uw verzekeraar vergoedt de schade aan de auto van uw voorganger. Uw eigen schade auto is alleen gedekt met een WA-Casco (Allrisk) autoverzekering.

Tot slot: het is bij een kettingbotsing dus voordelig om een casco verzekering te hebben. U kunt dan direct alles via de eigen verzekeraar regelen. De verzekeraar zal dan direct de schade vergoeden. Klik op de blauwe button om je verzekering te vergelijken / aan te passen!

Tot Slot

We hebben het in deze blog veel gehad over filerijden maar een kettingbotsing ontstaat ook vaak door slecht weer. Bekijk onderstaande video maar eens, en vraagt u zich eens af hoe verzekeraars dit moeten oplossen met betrekking tot de schuldvraag. Wie is nu voor wie aansprakelijk?

Autoverzekering vergelijken?

De keuze voor een bepaalde type autoverzekering bepaalt of je ook in geval van een kettingbotsing schade vergoed krijgt aan jouw eigen auto. Met een WA-dekking ben je alleen gedekt voor schade bij de tegenpartij. Kies een van de betere verzekeraars of verzeker je auto direct.

Bronnen

www.wa.nl
www.diks.nl
www.verzekeraars.nl

25% KORTING op alle autoverzekeringen bij United Consumers! Actie geldig t/m 30 juni 2024Naar Actiepagina