Parkeerschade Auto: Wat dekt de WA-Autoverzekering?

Heeft u parkeerschade aan uw auto? Dat vraag u zich zeer waarschijnlijk af of u dekking heeft met u WA-autoverzekering, de verplichte autoverzekering die iedereen heeft. Het hangt van de situatie af, of de dader bekend is en of u de schade wilt claimen of zelf betalen. Lees hier wat u moet doen.

Parkeerschade: Heeft u dekking met alleen een WA-Autoverzekering? Schade aan uw geparkeerde auto kan worden verhaald op de WA-verzekering van de tegenpartij indien die bekend is. Wanneer de dader onbekend is, of de schade niet is te verhalen dan heeft u een Beperkt Casco of All-Risk autoverzekering nodig om de schade aan uw auto vergoed te krijgen. Een schadeclaim gaat ten koste gaat van uw schadevrije jaren waardoor u zakt op de bonus malus lader. De premie autoverzekering stijgt hierdoor.  

In deze blog bespreken wij onder andere wat te doen bij parkeerschade, wie er opdraait voor parkeerschade bij Valet parking en wat u doet bij automatisch inparkeren en schade. Maar eerst willen we duidelijk hebben wat allemaal onder parkeerschade valt.

Welk Type Autoverzekering Vergoedt Parkeerschade?

Heeft u een WA-autoverzekering of een WA-beperkt casco verzekering? Dan is schade aan uw geparkeerde auto niet verzekerd en moet u zelf de herstelkosten betalen. U heeft een All-risk autoverzekering nodig indien u dekking wenst voor geleden schade.

De schade die u heeft toegebracht aan andermans auto is wel verzekerd. Daarvoor is alleen een WA-autoverzekering voldoende. Deze is dan ook verplicht voor autobezitters. Als de schade is toegebracht met een voertuig dan kan de schade worden verhaald op de verzekering van dat voertuig. In andere gevallen op de aansprakelijkheidsverzekering van de dader.

Om de schade te kunnen verhalen is een tegenpartij nodig. Helaas komt het regelmatig voor dat de tegenpartij niet bekend is. Diegene is doorgereden of heeft het zelfs niet opgemerkt. U kunt dan een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wat te doen bij parkeerschade?

Parkeerschade komt veel voor. Het maakt zo’n 40% uit van alle gemelde schades. Houdt daar rekening mee bij het parkeren zodat de kans klein is dat het jouw overkomt.

In verband met uw autoverzekering is het belangrijk dat er een tegenpartij is. De schade kan dan verhaald worden op de autoverzekering of aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij. In de volgende paragraaf leest u wat te doen wanneer de dader onbekend is.

Parkeerschade auto

Is de dader bekend? Dan vult u beide het schadeformulier in. Zorg daarbij voor extra informatie omtrent de toedracht. Dit kunnen foto’s zijn of gegevens van getuigen. Noteer hierbij ook datum en tijdstip over de ontsande schade en kenteken.

Vul gezamenlijk het schadeformulier in. Vergeet daarbij de vragen op de achterkant van het schadeformulier niet!

Check tot slot of alle gegevens van de tegenpartij juist en volledig zijn ingevuld! Stuur het formulier vervolgens naar uw tussenpersoon of direct naar uw autoverzekeraar.

Is de dader onbekend? Dan doet u zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Mogelijk kan de dader nog achterhaald worden middels getuigen of camerabeelden.

Parkeerschade claimen bij autoverzekeraar?

Bij parkeerschade ontstaat meestal blikschade. Daarbij is de afweging of u die schade zelf betaalt of de parkeerschade claimt bij uw verzekeraar.  Want alleen met een WA + Volledig Casco verzekering krijgt u de schade aan uw eigen auto vergoed.

Een autoschade claimen bij uw verzekeraar heeft gevolgen voor het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd. Het aantal schadevrije jaren daalt hierdoor en dus ook uw positie op de bonus-malus ladder. Hierdoor gaat u meer premie betalen.

Laat een inschatting maken van de herstelkosten parkeerschade en bepaal daarna of u de parkeerschade wilt claimen.

Heeft de tegenpartij de schade veroorzaakt? Dan zijn de herstelkosten parkeerschade voor rekening van de autoverzekering van de tegenpartij.

Parkeerschade niet te verhalen? (dader onbekend)

Parkeerschade ontstaat vaak wanneer u zelf niet bij uw auto bent. U hoopt dan dat de dader een briefje heeft achtergelaten met zijn gegevens. Helaas – hoewel strafbaar – gebeurt dit niet altijd. De dader is doorgereden en u moet alsnog op zoek naar bewijs voor de geleden schade.

Als eerste doet u aangifte bij de politie. Met behulp van de politie kan mogelijk alsnog de dader opgespoord worden. Bijvoorbeeld aan de hand van camerabeelden of getuigen.

Om schade te kunnen verhalen is een tegenpartij nodig. Zolang die niet is gevonden kunt u de schade dus niet verhalen. Hierbij moet u weten dat de dader tot 12 uur na het voorval de tijd heeft om zich alsnog te melden.

Blijft de dader uiteindelijk onbekend? Dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Zij zullen alleen een uitkering doen wanneer de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig. In een andere blog via deze link vind je meer info over schade waarbij de dader onbekend is.

Is het onduidelijk hoe de schade is veroorzaakt? Vraag dan na bij uw eigen autoverzekering of tussenpersoon of de parkeerschade verhaald kan worden.

Parkeerschade niet te verhalen (overige redenen)

In sommige gevallen is de schade alsnog niet te verhalen ondanks dat de dader bekend is. Heel vervelend maar dit kan voorkomen in onderstaande gevallen namelijk:

  • Het voertuig waarmee schade is veroorzaakt is niet verzekerd of gestolen
  • De verzekeraar van de tegenpartij is niet kredietwaardig
  • De schadeveroorzakende partij heeft vrijstelling van verzekeringsplicht vanwege geloofsovertuiging.

Als de schade niet verhaald kan worden kunt u naar het Waarborgfonds Motorverkeer stappen. Maar zij zullen niet zomaar overgaan tot vergoeding van de schade. U moet daarvoor binnen 14 dagen na het oplopen van de schade aantoonbaar actie hebben ondernomen om de dader te achterhalen.

Aantoonbaar bewijs kunt u verzamelen door een aangifte bij de politie, buurtonderzoek of door een advertentie te plaatsen. Maak hiervan een dossier zodat u te allen tijde kunt aantonen welke acties u heeft ondernomen.

Parkeerschade door fietser

Voor stilstaande auto’s en auto’s die deelnemen aan het verkeer gelden andere regels. Een auto neemt nog steeds deel aan het verkeer indien de auto even stilstaat om iemand te laten uitstappen of indien nodig bij laden/lossen.

Er is sprake van een geparkeerde auto indien deze langer stilstaat dan benodigd is voor het laden/lossen of iemand uit te laten stappen.

Als een fietser tegen een correct geparkeerde auto rijdt, dan moet deze in beginsel de schade aan de auto vergoeden. (bron: Hijink advocaten).

Ook uw openslaande deur kan beschadigd raken wanneer er een fietser tegenaan rijd. De fietser krijgt bijna altijd de volledige schade vergoed.

Parkeerschade bij Valet Parking

Ook dit komt regelmatig voor. Je laat je auto wegbrengen maar krijgt je auto met schade terug. Wie draait dan op voor de schade?

Als duidelijk is dat een medewerker van Valet Parking verantwoordelijk is voor opgelopen schade dan is Valet Parking hiervoor aansprakelijk. Zij zijn hiervoor verzekerd.

Als de schade is veroorzaakt terwijl de auto op het parkeerterrein stond dan is Valet Parking niet aansprakelijk. Alleen met een WA+ Volledig Casco krijgt u de schade vergoed.

Is er sprake van diefstal? Dan krijgt u de schade alleen vergoed met een WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco autoverzekering.

Parkeerschade herstellen en uw autoverzekering

Herstellen van parkeerschade laat u doen bij een BOVAG erkende garage. Maar natuurlijk gaat het u niet om waar, maar OF de kosten gedekt worden door uw autoverzekering. Daarvoor heeft u minimaal een WA + Volledig Casco autoverzekering nodig.

Met een WA-autoverzekering en een WA-Beperkt Casco autoverzekering bent u niet verzekerd voor aanrijdingschade aan uw eigen voertuig.

Wat is parkeerschade en welke schade valt hieronder?

Parkeerschade is vervelend en gebeurt meestal in het parkeervak of bij het verlaten van het parkeervak / parkeergarage en op parkeerplekken in een woonwijk.

U kunt schade aan uw auto oplopen door een andere auto, fietser of bromfietser dan wel door eigen schuld. Ook kan uw auto schade oplopen door vandalisme terwijl het geparkeerd stond.

Parkeerschade kom op verschillende manieren tot uiting. Namelijk door een kras, een deuk, spiegel eraf gereden, parkeerschade aan de bumper of parkeerschade aan de zijkant van de auto.

Uiteindelijk zien we dat parkeerschade meestal ontstaat door een inschattingsfout of onoplettendheid.

Bronnen:

independer.nl
Alpina.nl

Zet je autopremie NU VAST met 20% KORTING bij UnitedConsumers! Actie geldig t/m 31 meiNaar Actiepagina