Autoschade Door Een Onbekende? (oplossing+verzekering)

Misschien is het u wel eens overkomen. U heeft boodschappen gedaan en loopt terug naar uw geparkeerde auto en ziet dat uw auto beschadigd is. Bijvoorbeeld een kras op de zijkant of een gebroken spiegel. Maar de dader heeft geen briefje achtergelaten. Er is sprake van autoschade door een onbekende. Wat kunt u dan doen om de schade zonder dader vergoed te krijgen? En waar kunt u terecht als de dader onvindbaar is? Lees het in deze blog.

Wanneer u opmerkt dat uw auto beschadigd is terwijl er geen spoor meer is van de dader doet u altijd eerst aangifte bij de politie en zorgt u zelf voor voldoende bewijsmateriaal om de verantwoordelijke aansprakelijk te stellen. Als de dader onbekend is kun u via uw Allrisk autoverzekering de schade verhalen. Maar als de schade niet is gedekt door uw eigen verzekering, dien dan een schadeverzoek in bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Daarvoor moet wel aan een aantal criteria worden voldaan.

Als u schade opmerkt aan uw auto is het belangrijk dat u weet wat u moet doen om de schade te kunnen verhalen en wanneer u aanspraak kunt maken op het Waarborgfonds Motorverkeer. Lees hieronder verder om de antwoorden te vinden bij autoschade door een onbekende!

Wat te doen bij autoschade door een onbekende?

Als u uw auto beschadigd aantreft dan is dat vervelend. Vooral als de verantwoordelijke zich niet heeft gemeld en u dus te maken hebt met “schade door een onbekende”. U heeft namelijk een tegenpartij nodig om de schade te kunnen verhalen. Wat u nu te doen staat is zoveel mogelijk bewijzen verzamelen om de kans op schadevergoeding zo groot mogelijk te maken. We noemen welke stappen u kunt ondernemen.

Bewijzen verzamelen en identiteit dader achterhalen

autoschade door onbekendeWanneer u uw auto beschadigd aantreft, verzamelt u zoveel mogelijk bewijsmateriaal dat kan helpen om de dader verantwoordelijk te stellen.

Laat uw auto dus op dezelfde plek staan en maak eerst foto’s en/of videobeelden om de situatie vast te leggen. Betrek daarbij ook de situatie rondom de auto. Daarmee kan de context waarin in het een en ander is gebeurd verhelderend werken.

Zoek daarnaast naar bewakingscamera’s in de omgeving en zoek naar een mogelijkheid deze in te zien. Eventueel met behulp van de politie. Camerabeelden kunnen als bewijs dienen om de dader te achterhalen de politieaangifte.

Tot slot zijn getuigenverklaringen heel sterk in de bewijslast jegens de partij die u verantwoordelijk wilt stellen voor de schade aan uw auto. Daarbij is het belangrijk dat u twee getuigen vindt die schriftelijk kunnen bevestigen hoe de schade is ontstaan. mogelijk kan er sprake zijn van autovandalisme.

Aangifte doen bij de politie

Doe altijd tijdig aangifte bij de politie bij schade zonder dader. Dat heeft later zo zijn voordelen.

Ten eerste voor het verantwoordelijk stellen van de dader. De politie zal de schade registeren, en bewijzen zoals camerabeelden opvragen en vastleggen. Wanneer de dader zich later alsnog aangeeft kan de politie via uw aangifte de situatie en goed vastleggen.

Ten tweede wilt u kans maken op een vergoeding van uw verzekeraar. En om die kans zo groot mogelijk te maken is het noodzakelijk om aangifte te doen bij de politie. Verzekeraars keren namelijk niet zomaar een schadevergoeding uit. Als de schade daarentegen is geregistreerd in een politieaangifte staat u sterker. U kunt het dossier dan overleggen met uw autoverzekeraar.

Doe een beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer is in het leven geroepen om de schade aan uw auto door een onverzekerde partij, of schade zonder dader vergoed te krijgen. De financiering van dit fonds komt gedeeltelijk van de premie WA die wij jaarlijks met zijn allen betalen. Zie het als een soort “vangnet” voor niet verhaalbare schade.

Voordat u een beroep doet op het Waarborgfonds Motorverkeer moet u achterhalen of de schade is veroorzaakt door een onverzekerde bestuurder. Als dat het geval is dan moet u de schade eerst zien te verhalen op de onverzekerde bestuurder.

Kunt u de schade niet (meer) verhalen? Dan doet u daarna een beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer. Let wel dat u daarvoor aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Hierop gaan we later in.

Schade melden bij een Allrisk of rechtsbijstandsverzekering

Met een Allrisk autoverzekering hebt u recht op schadevergoeding bij schade aangebracht door een onbekende. Met een WA of een WA-Plus autoverzekering bent u daarvoor niet verzekerd.

Autoschade door een onbekend kunt u claimen bij uw autoverzekeraar. Daarvoor moet u wel een Allrisk of rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten. De verzekeraar zal op haar beurt de schade indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook zij moet dan voldoen aan de voorwaarden.

Wat zijn dan die voorwaarden van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Voorwaarden voor schadevergoeding Waarborgfonds

Hebt u besloten om een claim neer te leggen bij het Waarborgfonds? Dan zal u aan een aantal criteria moeten voldoen.

Het Waarborgfonds zal ten eerste alleen maar uitkeren als de schade is toegebracht door een ander voertuig of daaraan gekoppelde aanhanger. De uitkering kan zowel materiële als letselschade betreffen.

Ten tweede moet blijken dat een onbekende partij de veroorzaker is de schade aan uw auto en dat u er alles aan gedaan heeft om de dader te achterhalen; van een politieaangifte tot het doen van buurtonderzoek en het plaatsen van een advertentie. En dit moet allemaal binnen 14 dagen na het opmerken  van schade door een onbekende.

Schade claimen; gevolgen voor premie

Als u besluit een schadeclaim neer te leggen bij het Waarborgfonds, en deze is toegekend,  dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van uw verzekeringspremie. Of uw positie op de bonus-malus ladder.

Als de claim is afgewezen door het Waarborgfonds, hebt u misschien nog recht op vergoeding via uw eigen Allrisk autoverzekering.

Als u recht heeft op een vergoeding kan dit wel ten koste gaan van uw opgebouwde schadevrije jaren. Het maakt daarbij niet uit of de schade is veroorzaakt door de tegenpartij of door uzelf.

Daarbij moet u zich wel afvragen of de schade opweegt tegen de premiestijging. Als u meer dan 10 opgebouwde schadevrije jaren heeft daalt u altijd 5 treden na het claimen van schade op de Allrisk verzekering.

Veel gestelde vragen

Hieronder een aantal veel gestelde vragen rondom dit onderwerp.

Wat is niet verhaalbare schade? Niet verhaalbare schade is een schade waarbij de tegenpartij niet aansprakelijk is of als de dader onbekend is. In dat geval heeft u altijd te maken met een eigen risico. Ook als u de schade claimt op een Allrisk autoverzekering.

Gerelateerde onderwerpen

Bronnen

Schadezonderdader.nl
Vereende.nl

Ontdek de verzekeringspakketten van Univé; flinke pakketkorting + gratis ´Cybergerust´ (€2.000 dekking)Ontdek Univé