Takelschade of Wegsleepschade Aan Uw Auto: Wie Betaalt?

Heeft uw auto takelschade of wegsleepschade opgelopen na pech of ongeval? Dan wilt u de schade natuurlijk kunnen verhalen op de wegsleepdienst. Maar kan dat ook? Of moet u daarvoor extra verzekerd zijn?

Kunt u de kosten verhalen wanneer uw auto takelschade dan wel wegsleepschade oploopt? Als de schade is veroorzaakt door een bergingsbedrijf / wegsleepdienst dan is zij verantwoordelijk voor de schade. U vult dan beide het schadeformulier in zodat een snelle schade afhandeling mogelijk is. Om de schade van uw eigen verzekeraar terug te krijgen heeft u een volledig cascoverzekering (allrisk) nodig. 

Naast takelschade zijn er ook wegsleepkosten bij pech of een ongeval. Of de politie heeft in opdracht van de gemeente uw auto laten wegslepen. Wat zijn de kosten en op wie kunt u die kosten verhalen?

Takelschade (of wegsleepschade) na pech of ongeval

Heeft uw auto schade opgelopen bij het wegslepen of takelschade opgelopen? Dan is het bergingsbedrijf verantwoordelijk voor de schade aan uw auto.

Maar hoe gaat u de schade dan verhalen en wanneer krijgt u de schade vergoed?

Als de schade is veroorzaakt door een bergingsbedrijf dan moet dat bedrijf voor de schade opdraaien. De hoofdregel in Nederland is immers dat een ieder voor zijn eigen schade opdraait. Als vaststaat dat de schade is veroorzaakt door een ander, dan kan de schade verhaald worden op de veroorzaker van de schade.

Als u kunt bewijzen dat de schade het gevolg is van takelschade dan wel wegsleepschade dan is het belangrijk dat u de veroorzaker van de schade schriftelijk aansprakelijk stelt. Naast het bergingsbedrijf kan dat ook de gemeente zijn.

Verzamel tevens voldoende bewijzen zoals een verklaring van de garage of schade-expert. Ook rekening van de kosten.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Schakel hen in om de aansprakelijkheid vast te stellen en de takel of wegsleepschade te verhalen. Bij Centraal Beheer hebben ze een goede rechtsbijstandverzekering met ruime dekking! Geen zorgen meer over je schade en altijd juridische hulp! << Naar Centraal Beheer gaan >>

Als uw een Allrisk autoverzekering heeft dan kunt u de schade indienen bij uw eigen verzekeraar middels een schadeformulier. U kunt verwachten dat u de schade dan vergoed krijgt.

Hoe kunt u de auto laten wegslepen?

Staat u langs de weg met pech of na een ongeval? Dan moet u uw auto laten wegslepen door een bergingsbedrijf. Het verschilt echter per situatie of u zelf actie moet ondernemen of dat u dat via uw autoverzekering moet spelen.

Wat is namelijk het geval? Bij pech of een ongeval handelt u op een andere manier.

Auto met pech

Als uw auto kapot is of met pech komt te staan langs de weg dan belt u pechhulpdienst zoals de ANWB. Zij slepen uw auto weg en brengen die naar de garage of bij u thuis. Een pechhulpdienst kan ook voor vervangend vervoer zorgen.

Aanrijding met tegenpartij

Bent u na een aanrijding niet meer in staat om verder te rijden? Of is dat gevaarlijk? Dan moet u de auto laten wegslepen. Dit is meestal het geval bij een eenzijdig ongeval of een aanrijding (waarbij een tegenpartij betrokken is).

U belt de alarmcentrale met het nummer dat op de groene kaart staat. U krijgt een groene kaart bij het afsluiten van uw verzekering. Dit document heeft u ook nodig voor het invullen van een schadeformulier.

Wanneer u spreekt met de alarmcentrale bepaalt u gezamenlijk door welk bedrijf uw auto weggesleept moet worden en naar welke schade herstelbedrijf uw auto gebracht moeten worden. U kunt dit ook zelf doen bij een aangesloten schade herstelbedrijf heeft voordelen. Zo betaalt u minder eigen risico en krijgt u via de verzekering een betere dekking.

Let op dat een auto wegslepen buiten de verzekeraar om meestal niet vergoed wordt door de verzekeraar!

Wanneer vergoedt de autoverzekering wegsleepkosten?

Naast takel- of wegsleepschade zijn er de kosten van het transport zelf. Dit zijn wegsleepkosten na een ongeval of wanneer u zelf de auto laat wegslepen.

De kosten voor het laten wegslepen van uw auto na een ongeval worden vergoedt door uw autoverzekering. Het maakt daarbij niet uit welk type autoverzekering u heeft; WA, WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco. U moet daarbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden bespreekt u na het ongeval wanneer u de verzekering belt voor het laten wegslepen van uw auto.

Laat u de auto zelf wegslepen buiten de verzekeraar om? Dat kan, maar dan kan het zijn dat u zelf voor de kosten moet opdraaien.

Wanneer belt u de pechhulpdienst? En wanneer een sleep- of takeldienst?

De pechhulpdienst belt u alleen bij storing en mankementen aan de auto; dus bij pech langs de weg. U belt dan zelf een pechhulpdienst zoals de ANWB die u weer verder op weg kan helpen.

Na een ongeval is het verstandig om het wegslepen te regelen via uw autoverzekeraar. Zij helpen u hierbij verder. Na een ongeval zijn de kosten van een bergingsdienst gedekt door uw autoverzekering. U hoeft daarvoor niet extra verzekerd te zijn…

Wegsleepkosten politie of gemeente

Is uw voertuig teruggevonden na inbraak of diefstal? Dan kan de politie besluiten om uw auto te laten wegslepen. De kosten daarvan zijn niet mis. Het wegslepen kosten 102,10 euro (bron:politie.nl – Team Beslaghuis Den Haag). Daarna zijn de eerste 10 dagen stallingvrij. Vervolgens zijn de kosten 17,50 euro per dag.

Als het voertuig is weggesleept in opdracht van de gemeente dan zijn de kosten hoog. U moet daarvoor naar het bewaarpunt weggesleepte voertuigen.

Heeft u fout geparkeerd? Of niet betaalt voor parkeren? Dan betaalt u een boete, de kosten verwijderen wielklem en alsnog de verschuldigde parkeerkosten. Totale verwachten kosten liggen boven de 300 euro…

Bronnen

ANWB.NL
UnitedConsumers.nl
Independer.nl

Ontdek de verzekeringspakketten van Univé; flinke pakketkorting + gratis ´Cybergerust´ (€2.000 dekking)Ontdek Univé