Wat Dekt de Verzekering bij Autoschade Total Loss?

Autoschade en total loss, wat nu? Een ernstig beschadigde auto na een ongeluk of bij extreem weer doet direct total loss vermoeden. Want total loss betekent dat de auto technisch of economisch geen waarde meer heeft waardoor je enerzijds de weg niet meer op kunt, of anderzijds de reparatiekosten te hoog worden. Maar wat krijg je in deze situatie vergoed van de verzekeraar?

In deze blog laten wij je zien wat belangrijk is om op te letten en wanneer je recht hebt op een vergoeding, hoeveel en hoe je zo snel mogelijk weer de weg op kunt na de schade afhandeling. Want bij total loss zijn meerdere partijen betrokken die zich over zaak moeten buigen om de afhandeling eerlijk te laten verlopen.

Dus wat is de vergoeding bij autoschade total loss? De hoogte van de vergoeding en het recht op uitkering bij total loss door de verzekeraar hangt af van wie schuldig is aan het ongeval en of er sprake is van economisch of technisch total loss. Bij economisch total loss zonder schuldschade en een allrisk dekking, keert de verzekeraar een bedrag uit dat gelijk is aan de dagwaarde minus de restwaarde. Bij technisch total loss is alleen recht op dagwaarde van vlak voor het ongeluk, of met een aanvullende casco dekking kan aanspraak gemaakt worden op nieuwwaarde- of vervangingswaarderegeling. 

Lees hieronder meer over economisch en technisch total loss en hoeveel recht je hebt op een vergoeding van uit de verzekering. Ook vind je in deze blog antwoord op de vraag wat je moet doen bij een total loss situatie.

Na de schade afhandeling komt er een nieuwe auto en deze moet ook verzekerd worden. Vergelijk nu alvast de beste autoverzekering voor je nieuwe auto of kom later nog eens terug om een vergelijking te maken. Vul hieronder je gegevens in en sluit een gloednieuwe autoverzekering af of stap direct over!

Static Template

Total loss vergoeding autoverzekering

Als je auto total loss is verklaard wil je natuurlijk weten wat de autoverzekering vergoed. Daarvoor moet ten eerste uitsluitsel zijn over wie de aanrijding heeft veroorzaakt. Verder hangt dit af van je dekking autoverzekering.

WA-dekking autoverzekering
Heb je een autoverzekering met een WA-dekking? Dan keert de autoverzekering geen schade aan het eigen voertuig uit. Als jij de aanrijding hebt veroorzaakt dat zal jouw verzekering alle schade aan de tegenpartij moeten vergoeden. Deze schade betreft alle geleden schade waaronder vermogensschade en ander nadeel.

WA + Beperkt Casco Dekking
Met deze polis is er ruimere dekking bij schade aan de eigen auto, maar alleen onder bijzondere omstandigheden zoals brand, hagel of overstroming. Dus bij total loss schade door een aanrijding is er geen dekking voor schade aan het eigen voertuig met een WA + Beperkt Casco Dekking.

Allrisk dekking
Alleen met een allrisk dekking krijg je schade aan het eigen voertuig vergoed door de verzekeraar. Daarvoor moet echter wel vastgesteld worden dat een tegenpartij de schade heeft veroorzaakt, wat de dagwaarde van de auto was vlak voor het ongeluk, en of er een aanvullende regeling is afgesloten.

Aanvullende regelingen bij total loss

Ter bepaling van de restwaarde en dagwaarde van de auto gebruiken verzekeraars verschillende regelingen. Meestal hangt dit af van de leeftijd van de auto. De nieuwwaarderegeling en de occasionwaarderegeling zijn zogenaamde aanschafwaarderegelingen.

Let op dat verzekeraars deze regelingen alleen aanbieden bij een Allriskpolis of een WA-Plus polis. Let er verder op dat er voorwaarden gelden bij de aanschafwaarderegeling zoals een maximale cataloguswaarde en dat de auto bij een Bovag autobedrijf moet zijn gekocht.

Nieuwwaarderegeling
Voor nieuwe auto´s tot 3 jaar keert de verzekeraar bij total loss schade uit op basis van de nieuwwaarderegeling. Sommige verzekeraars hanteren echter maar 1 of 2 jaar. Let daar dus op.

De nieuwwaarde van de auto bepaalt de verzekeraar door de cataloguswaarde als uitgangspunt te nemen, andere verzekeraars gebruiken de aanschafwaarde; het bedrag dat is betaald voor de auto.

Die nieuwwaarde of aanschafwaarde is niet gelijk aan de uitkering. Want de verzekeraar zal de nieuwwaarde verminderen met een bepaalde afschrijving volgens de polisvoorwaarden. De oudere auto´s van 4 of 5 jaar krijgen een extra afschrijvingspercentage voor hun kiezen. Meer over nieuwwaarde en aanschafwaarde weten? Wij schrijven hierover een uitgebreide blog die je hier kunt lezen> 

Dagwaarderegeling
Op oudere auto´s zal de verzekeraar de dagwaarderegeling toepassen. Dit is de waarde van de auto´s vlak voor de total loss situatie. Een schade-expert zal in dienst van de verzekeraar of via een schade-expertisebureau de restwaarde van de auto vaststellen. De dagwaarde minus de restwaarde krijg je uitgekeerd met de juiste dekking.

De verzekeraar gebruikt voor het berekenen van de dagwaarde de ANWB koerslijst. Je kunt zelf ook naar de website van de ANWB gaan en zien wat de dagwaarde van de auto nog is.

Occasionwaarderegeling
Met deze regeling zal de verzekeraar vragen om aan te tonen voor welk bedrag je de auto hebt gekocht. De verzekeraar kan dan het bedrag vergoeden waarvoor de tweedehands auto is aangeschaft. Let op dat een uitkering op basis van aanschafwaarde meestal voordeliger is omdat een auto naar verloop van tijd natuurlijk daalt in waarde.

Vervangend vervoer bij total loss
Het recht op vervangend vervoer zal afhangen van je polis en dekking, maar de meeste verzekeraars bieden tijdelijk vervangend vervoer waarbij een maximum geldt van 3 dagen tot een maand. Soms keren verzekeraars hiervoor een maximumbedrag uit maar dat is vaak onvoldoende om de huurkosten te dekken.

Hoogte van de uitkering

Als de auto total loss is dan kun je de auto toch laten repareren. Uitkering van schade kan via de verzekeraar of via het schadeherstelbedrijf. De uitkering verschilt per verzekeraar, zij gebruikt hiervoor eigen tabellen.

Als je denkt dat de uitkering te laag is eis, dan een goede onderbouwing van het expertiserapport of laat een contra-expertise doen. Hiermee kun je in elk geval de dagwaarde achterhalen en besluiten of je bezwaar gaat maken bij de verzekeraar van de tegenpartij.

Bij een contra-expertise is het raadzaam om zoveel mogelijk bewijs te overleggen van onkosten vervangend vervoer en bewijs van pas uitgevoerde onderhoudsbeurten. Tot slot mag je ook inkomensverlies claimen voor werkzaamheden die geen doorgang hebben kunnen vinden omdat de auto total loss is.

Autoschade: wanneer is een auto total loss?

Als een auto total loss is verklaard kan dat zijn om twee redenen; een technisch total loss of een economisch total loss. Het maakt niet uit voor de bepaling van de dagwaarde of het gaat om een technisch- of economisch total loss. We verklaren hieronder het verschil tussen een technisch en economisch total loss dat bevestigd moet zijn in een expertiserapport.

Het expertiserapport

Een onafhankelijk expert moet vaststellen of een auto total loss is. Dit is een expert in dienst van een expertisebureau of de verzekeraar. De staat van de auto zal in een expertiserapport te vinden zijn. Wij raden aan om tijdens het vastleggen van de bevindingen aanwezig te zijn bij de auto.

Een expertiserapport is niet bindend. Dit wil zeggen dat je de mogelijkheid hebt een contra-expertise te laten uitvoeren door een andere expert. Dit mag tot 3 jaar na de schade afwikkeling maar kan andere uitkomsten geven, zeker wanneer de schade al (deels) is hersteld. Als je de schade zelf hebt veroorzaakt is meestal geen recht op een contra-expert.

De kosten voor een contra-expertise betaal je zelf, tenzij de autoverzekering deze kosten dekt. Wanneer de garage kosten heeft gemaakt ten behoeve van de expertise dan mag de garagehouder deze bij jou in rekening brengen. Jij kun deze kosten op jou beurt claimen bij de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij.

Technisch Total Loss vs Economisch Total Loss

autoschade total lossAutoschade en technisch total loss

Als de schade aan de auto te groot is om nog te repareren dan spreken we van een technisch total loss. Meestal is het chassis of carosserie dan teveel beschadigd waardoor herstel geen zin meer heeft. Brand- en waterschade kunnen ook het gevolg zijn van een technisch total loss. Bij technisch total loss is alleen recht op de dagwaarde vlak voor het ongeluk. Om de nieuwwaarde of vervangingswaarde vergoed te krijgen zal een aanvullende cascoverzekering nodig zijn.

Bij een technisch total loss doe je afstand van de auto. Daarmee hangt samen het vernietigen van het chassisnummer en de ontvangst van een vrijwaringsbewijs waarmee het voertuig niet meer op naam staat. De schade expert zal hiervoor zorgdragen.

Autoschade en economisch total loss

Een economisch total loss daarentegen is meestal een gevolg van een technisch total loss maar heeft ook te maken met de restwaarde van de auto vlak voor het ongeluk. We kijken vooral naar de waarde en de restwaarde van de auto voor het ongeval, afgezet tegen de verwachte reparatiekosten. Als de kosten van repartie groter zijn dan de dagwaarde minus restwaarde vóór het ongeluk, dan is de auto economisch total loss.

Kortom: bij een technisch total loss is de MOGELIJKHEID tot repareren het uitgangspunt, terwijl bij een economisch total loss de dagwaarde net vóór het ongeluk groter moet zijn dan de verwachte reparatiekosten.

Met een auto dat economisch total loss is verklaard heb je meer mogelijkheden dan bij technisch total loss. Je kunt er namelijk voor kiezen om te blijven rijden met de beschadigde auto, deze (deels) te laten repareren of in de verkoop te doen en tegen opbod verkopen.

Dagwaarde en restwaarde van de auto

Om een vergoeding te krijgen vanuit de autoverzekering is de dagwaarde en restwaarde van de auto belangrijk. Deze bepalen de hoogte van de vergoeding bij autoschade total loss.

Bij nieuwe auto´s met een casco of allrisk verzekering zal de dagwaardebepaling geschieden volgens de in de polis vastgestelde modelberekeningen.

De dagwaardebepaling voor oudere auto´s is o.a. afhankelijk van:

  • de leeftijd
  • staat van onderhoud
  • kilometerstand
  • type en merk van de auto
  • prijs waarvoor de auto is gekocht

Met name met onderhoud is het geen overbodige luxe om nota´s te kunnen overleggen. Vooral goed onderhouden oudere auto´s kunnen daarmee hun waarde aanzienlijk verhogen of behouden.

Ga er niet vanuit dat je van de uitkering op basis van dagwaarde altijd dezelfde auto kunt terugkopen. De vastgestelde dagwaarde kan afwijken van de verkoopprijs waardoor je toch geld moet bijleggen voor een vervangende auto.

Dan de restwaarde van de auto. Hiervoor zal een expert een aantal opkopers inschakelen. Die opkoper kunnen tegen elkaar opbieden en het winnende bod is dan de restwaarde van de auto. Dit zal altijd het geval zijn bij een technisch total loss.

Auto laten repareren

Nadat de auto total loss is verklaard kun je ervoor kiezen om de auto te laten repareren. De reparatie kun je financieren met de schade-uitkering maar dat is meestal niet genoeg om de reparatiekosten te dekken. Daarnaast moet de auto opnieuw gekeurd worden om weer de weg op te mogen. Dit is vanwege de toegekende WOK status door de RDW waardoor de auto niet de weg op mag zonder eerst opnieuw gekeurd te zijn.

Autoverzekering opzeggen

Wat gebeurt er na de schadeafhandeling met de autoverzekering? Vanaf de datum van de sloop kun je met een vrijwaringsbewijs je autoverzekering opzeggen. Goed om te weten dat als je de autoverzekering hebt opgezegd, je nog steeds in bezwaar kunt gaan of een contra-expertise kunt laten uitvoeren. Die kosten hebben namelijk betrekking op een ongeval gedurende de looptijd van de verzekering.

Via onze website vergelijk je gemakkelijk alle autoverzekeringen en sluit je eenvoudig en direct een nieuwe autoverzekering af voor je nieuwe auto. Met een WA beperkt casco of een allrisk verzekering ben je verzekerd als de auto niet meer gerepareerd kan worden. Via deze website kies je gemakkelijk de beste dekking voor je auto.

Ontdek de verzekeringspakketten van Univé; flinke pakketkorting + gratis ´Cybergerust´ (€2.000 dekking)Ontdek Univé