Autoschade Verhalen op de Tegenpartij? Dit is Hoe!

U heeft een aanrijding gehad en wilt weten hoe u de dader aansprakelijk stelt voor de geleden schade? Dan bent u op de juiste website beland!

Wij laten u zien dat autoschade verhalen op tegenpartij gemakkelijker is dan u denkt. U kunt dit met een aantal te doorlopen stappen eenvoudig zelf doen. Wel moet u met een aantal zaken rekening houden. Veel hangt ook af van hoeveel informatie u heeft verzamelt direct na het ongeval.

Hoe dan ook, u wilt voorkomen dat u zelf moet opdraaien voor de schade met als gevolg een daling van uw positie op de bonus malus ladder en stijging van toekomstige autopremie.

Dus hoe kunt u de schade verhalen op de tegenpartij? Autoschade verhalen op de tegenpartij doet u in een aantal te nemen stappen:

 1. Verzamel alle gegevens van de tegenpartij: (foto’s, getuigen, verzekering, schadeformulier)
 2. Check uw verzekering: hoe gaat u de schade verhalen? Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft dan laat u de schade verhalen door uw verzekeraar. Met een allrisk verzekering brengt u de verzekeraar direct op de hoogte waarna de verzekeraar de schade direct zal vergoeden. Uw positie op de bonus malus ladder zal dalen.
 3. Tegenpartij schriftelijk aansprakelijk stellen: Beschrijf de situatie en waarom de tegenpartij aansprakelijk is.
 4. Schadebedrag vaststellen: Vraag bij uw garage naar de schade of laat u in contact brengen met een schade-expert.
 5. Erkenning van schade door tegenpartij: Erkenning van schade zal tot uitkering leiden, maar gedeelde erkenning of een afwijzing zorgt ervoor dat schade voor eigen rekening komt.
 6. Uitkering schadebedrag: Afhankelijk van de mate van eigen schuld wordt een bedrag uitgekeerd. Het kan zijn dat u 75% van het schadebedrag krijgt uitgekeerd omdat u voor 25% eigen schuld hebt.

Om schade te kunnen verhalen op de tegenpartij moet er eerst iemand schriftelijk aansprakelijk gesteld worden. Daarbij moeten zoveel mogelijk gegevens van de tegenpartij bekend zijn.

Juist op het moment van een ongeval is het belangrijk het hoofd koel te houden en een overzicht te hebben van de belangrijke zaken die nodig zijn te bewijs. Hieronder leest u daar meer over.

TIP! Autoschade verhalen op de tegenpartij is gemakkelijker met een rechtsbijstandverzekering. Gebruik onze vergelijkingsmodule en check welke verzekeraars een rechtsbijstand aanbieden of je eenvoudig kunt afsluiten. Vergelijk tot in detail via onze vergelijkingsmodule.

Schade verhalen zonder tegenpartij, kan dat?

U kunt alleen schade verhalen als er een tegenpartij is. U moet kunnen aantonen dat u moeite heeft gedaan om de dader van de schade te achterhalen. Na een ongeval moet u direct zoveel mogelijk gegevens verzamelen van de tegenparij.

Als er geen (juiste) gegevens van de dader bekend zijn dat is het niet mogelijk om schade te verhalen. U kunt daarvoor aankloppen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Iedereen kan terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer indien er schade is toegebracht door een motorvoertuig waarbij de veroorzaker is doorgereden. Of wanneer met een gestolen motorvoertuig schade is toegebracht aan uw auto.

Als u wel een kenteken hebt, vraag de gegevens op bij de politie. Mogelijk kan de dader alsnog achterhaald worden.

Tegenpartij wil de autoschade niet betalen

Checkpoints schade expertAls er door beide partijen een schadeformulier is ondertekend dan is het geen ramp wanneer de tegenpartij niet meer reageert. De verzekerde kan dan immers de schade afwikkelen op basis van een schadeformulier.

Als de tegenpartij de schade niet wil betalen betekent dat net zoveel als dat de schade gewoon niet wordt erkend. U kunt er dan voor kiezen om een getuigenverhoor te starten of een procedure aan te spannen om de aansprakelijkheid erkend te krijgen.

Wanneer de tegenpartij weigert om een schadeformulier in te vullen bij een ongeluk dan moet u altijd de politie inschakelen. Het is advies is om de schade ook niet onderling te regelen. Hieronder leest u daar meer over.

Daarnaast zou het ook nog zo kunnen zijn dat de tegenpartij de aansprakelijkheid afwijst.

Dat kan enerzijds door het hebben van een andere mening over de toedracht van het ongeval. Anderzijds, wanneer de tegenpartij de toedracht wel erkent, maar stelt dat dit geen aansprakelijkheid oplevert.

Het is aan de eisende partij om te bewijzen dat dit wel zo is. Dit kan door getuigenverklaringen, politierapport, foto’s etc.

Lees ook eens onze blogpost over "wat te doen bij autoschade als de tegenpartij niet meewerkt >>

Tegenpartij wil schade zelf betalen (onderling regelen)

Het is raadzaam om nooit de schade onderling te regelen. Meestal komt daar achteraf gedoe van. Bijvoorbeeld dat het schadebedrag veel hoger uit komt dan begroot waardoor de tegenpartij alsnog de extra kosten wil verhalen.

Door de schade onderling te regelen kan het bedrag uiteindelijk veel hoger uitvallen dan de schadepost die daadwerkelijk was toe te wijzen aan het ongeluk. Mogelijk kunt u dat bedrag niet in één keer ophoesten.

Komt het schadebedrag alsnog ten laste van uw verzekering dan gaat dit ten koste van uw opgebouwde no-claim korting. Hiermee gaat u de komende jaren ook nog eens meer premie betalen. Met veel meer kosten tot gevolg!

Als u met uw verzekeraar had overlegd had u uw rechtsbijstandsverzekering kunnen inschakelen waarvan u niet meer wist dat u die had. afgesloten. Want dan had een expert de schade als gevolg van het ongeluk kunnen vaststellen. En u daardoor niet werd belast met een schadepost waarvan een deel uit eerdere ontstane schade komt...

Tevens had u ook nog kunnen besluiten om de claim ten laste van de autoverzekering te brengen en het bedrag later alsnog terug te betalen. U krijgt daarvoor meestal een jaar de tijd.

U had daardoor uw positie om de bonus-malus ladder behouden en daarmee de komende jaren ook nog eens veel premie bespaard! Bezin eer ge begint!

Ander belangrijke reden om een autoschade niet onderling te regelen is dat meestal niet voldoende wordt vastgelegd over de schade-afhandeling.

Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld geen schadeformulier wordt ingevuld of dat het overhandigde bedrag niet tegen wederzijdse finale kwijting wordt betaald. Maar meestal blijkt de schade achteraf gewoon tegen te vallen waardoor er gedoe komt.

Directe schade-afhandeling

Voor automobilisten met een WA of een WA + Beperkt Casco dekking kan de schade - veroorzaakt door de tegenpartij - bij de eigen verzekeraar worden gemeld. Dit wordt directe schade-afhandeling genoemd.

Zowel de eiser als de tegenpartij kan de schade melden. De verzekeraar zal dan controleren welke dekking u heeft. Als de tegenpartij aansprakelijk is en er wordt voldaan aan de rest van de voorwaarden voor directe schade-afhandeling dan neemt de eigen verzekeraar de schade in behandeling.

Enkele voorwaarden zijn:

 1. U gebruikt uw auto particulier
 2. Er is geen sprake van letselschade
 3. U heeft een WA of WA beperkt casco verzekering
 4. Verzekeraar van tegenpartij is bekend
 5. Tegenpartij erkent aansprakelijkheid
 6. Aanrijding is gebeurd tussen Nederlandse kentekens
 7. U moet hebben ingestemd met bedrijfsregeling 16 bij total loss (eigendomsoverdracht)
 8. Verzekeraar van de tegenpartij is aangesloten bij Verbond van Verzekeraars (dit is meestal het geval)

(Bron: United Consumers )

Tot Slot

Bent u tevreden met uw huidige autoverzekering? Betaalt u niet teveel premie? Wij helpen u om de best passende autoverzekering te vinden en af te sluiten. Klik op onderstaande button voor de beste WA-verzekering van dit moment. Ook is via de verzekeraars een uitgebreidere dekking af te sluiten! Zie direct wie de goedkoopste is of wie de meest gunstige polisvoorwaarden heeft!

Bronnen

Unitedconsumers.com
Anwb.nl

Zet je autopremie NU VAST met 20% KORTING bij UnitedConsumers! Actie geldig t/m 31 meiNaar Actiepagina