Wat is het Waarborgfonds Motorverkeer?

Wanneer u schade heeft aan uw motorvoertuig door een onbekend of onverzekerde dader, en dus u met die schade niet terecht kunt bij de eigen verzekeraar, dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen uit het Waarborgfonds Motorverkeer. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. uw bewijsvoering is heel belangrijk.

U kunt een verzoek indien bij het Waarborgfonds in het geval dat een morrijtuig:

  • Onbekend is gebleven
  • Wel bekend, maar niet verzekerd is
  • Wel bekend, maar gestolen is
  • Wel verzekerd is, maar de verzekeraar failliet is
  • Is vrijgesteld van verzekeringsplicht

Schade moet dus altijd zijn veroorzaakt door een motorvoertuig. Schade die op andere wijze is ontstaan zal het Waarborgfonds niet vergoeden. Het maakt daarbij niet uit om wat voor schade het gaat. Het kan om materiële schade gaan maar ook om letselschade. Uitsluitend bij materiële schade heeft u een eigen risico van €250,-

Voorwaarden voor schadevergoeding uit Waarborgfonds

  • Aantoonbaar kunnen bewijzen dat u er alles aan gedaan heeft om de dader te achterhalen.
  • U heeft direct aangifte gedaan bij de politie.
  • Het moet vaststaan dat de bestuurder van het onbekend gebleven of onverzekerde voertuig verantwoordelijk is voor de ontstane schade.
  • De schade is Nederland ontstaan.

Om schade te bewijzen kunt u ooggetuigen oproepen. Maar als er geen ooggetuigen zijn dan kunt u denken aan achtergebleven sporen op de ongevalslocatie of mensen die kunnen bevestigen dat de auto in onbeschadigde staat is verlaten en beschadigd is teruggevonden.

Let op! U moet binnen 14 dagen actie hebben ondernomen nadat de schade is ontstaan!

Schade door onbekend voertuig

Indien er schade is veroorzaakt door een onbekend voertuig dan moet u zelf actief op zoek gaan om de dader te achterhalen. Dit kan door een buurtonderzoek of getuigenoproep. Maar bovenal zult u altijd eerst aangifte moeten doen bij de politie. Doe dit alles binnen 14 dagen anders krijgt u de schade niet vergoedt.

Schade door een onverzekerd of gestolen voertuig?

Achterhaal dan eerst zelf de eigenaar van het voertuig zodat u diegene schriftelijk aansprakelijk kan stellen. Indien de verzekeraar niet vergoed kunt u een verzoek doen bij het Waarborgfonds. Doe dit via het online formulier op de website van het Waarborgfonds.

Schade door gemoedsbezwaarde?

Dat moet u de bestuurder van de auto zelf schriftelijk aansprakelijk stellen. Want wanneer gemoedsbezwaarden zelf schade met hun motorvoertuig veroorzaken dan moeten zij die zelf vergoeden. Indien u de schade niet vergoed krijgt door uw verzekering dan kunt u een verzoek indienen bij het Waarborgfonds.

Zet je autopremie NU VAST met 20% KORTING bij UnitedConsumers! Actie geldig t/m 31 meiNaar Actiepagina