Home » Autoschade » Waterschade Auto

Waterschade Auto: Wat Vergoed De Autoverzekering (niet)?

Heeft uw auto waterschade opgelopen als gevolg van wateroverlast of zelfs een overstroming? Dan hebt u mogelijk recht op vergoeding van de kosten via uw autoverzekering voor autoschade.

Daarbij rijst de vraag welke kosten u kunt claimen op de autoverzekering.

Uit de polisvoorwaarden van de verzekeraar kunt u opmaken wat precies wordt verstaan onder waterschade door bijvoorbeeld een overstroming. Niet alle verzekeraars gaan hetzelfde om met waterschade of het erkennen van waterschade. Lees verder.

Is uw auto verzekerd bij waterschade door overstroming of zware regenval?

Of waterschade is verzekerd hangt af van het soort polis, en hoe het één en ander in de polisvoorwaarden staat vermeld. Met een WA + Beperkt Casco of Volledig Casco is waterschade door hevige regenval, overstromingen (rampen), modderstromen en blank staande straten gedekt.
De WA- autoverzekering dekt echter alleen de schade die u anderen toebrengt. Helaas zijn verzekeraars zeer terughoudend bij erkennen van schade (buiten natuurgeweld om), en bovendien is niet altijd duidelijk wat verzekeraars verstaan onder overstroming of zware regenval. 

Waterschade kan vele oorzaken hebben. Zowel indirect als direct. Denk bijvoorbeeld aan het overlopen van afvoer of een lekkend dak.

Maar ook directe schade als gevolg van overstromingen of het te water raken van uw auto bij een ongeluk. Daarbij is er schade door eigen schuld of buiten uw eigen schuld om.

Laten we bekijken hoe uw verzekering in elk van die situaties met dekking van de schade omgaat.

TIP! Wil je schade aan je eigen auto vergoed krijgen? Check via onze vergelijkingsmodule welke verzekeraar een ruime vergoeding biedt voor waterschade.

Welke schade dekt uw autoverzekering?

Het is afhankelijk van het type dekking wat u vergoedt krijgt bij waterschade aan de auto.

Waterschade kan veroorzaakt worden door een natuurramp (buiten de eigen schuld om) of door eigen schuld. Houdt rekening met risico´s van waterschade bij het afsluiten van een autoverzekering.

Waterschade auto en WA-verzekering

Met een WA-verzekering heeft u geen dekking voor waterschade aan uw auto. Want met alleen een WA-autoverzekering bent u verzekerd voor schade die u met uw auto anderen toebrengt. Schade aan de eigen auto is niet verzekerd en is voor eigen rekening.

Waterschade auto en WA-Beperkt Casco

Met deze extra dekking bent u ook verzekerd voor schade  vanwege diefstal, inbraak, ruitschade, schade door storm of brand en een aanrijding met een dier.

Ook waterschade door natuurgeweld/natuurrampen zoals een overstroming wordt door de meeste verzekeraars gedekt.

Met een Beperkt Casco autoverzekering zijn de meeste schades buiten uw schuld om verzekerd. Wat betreft waterschade kunt u denken aan extreme regenval, smeltwater, een wolkbreuk, een overstroming of ondergelopen tunnels.

De meeste verzekeringspolissen geven aan dat schade direct veroorzaakt door natuurgeweld / natuurrampen is verzekerd onder de (beperkt) casco verzekering. Ook het te water raken van een auto is verzekerd onder de (beperkt) casco verzekering.

De meeste verzekeraars zullen schade aan de auto door extreem regenval vergoeden op basis van een beperkt casco dekking. Vanuit het oogpunt van de verzekeraar is de schade aan de geparkeerde auto overmacht.

Waterschade auto en WA-Volledig Casco

Met een WA + Volledig Casco autoverzekering is waterschade aan de eigen auto gedekt door de autoverzekering. Maar de verzekeraar zal daarbij wel beducht zijn op nalatigheid, voordat zij een claim uitkeert op de (beperkt) casco verzekering.

Als u moedwillig een ondergelopen tunnel inrijdt en uw voorliggers stranden één voor één dan is het moedwillig doorrijden verwijtbaar gedrag en zal de verzekeraar niet vergoeden.

Waterschade claimen: gevolgen schadevrije jaren

Wat zijn de gevolgen voor uw opgebouwde schadevrije jaren indien u een schade claimt? Wel, dat hangt af van u dekking.

Een schadeclaim verhalen op de WA + Beperkt Casco verzekering heeft geen invloed op de bonus/maluspositie van uw autoverzekering. Uw premie autoverzekering verandert door het claimen van een schade daarom niet.

Wilt u een schade claimen op de WA + Volledig Casco verzekering? Dan gaat dat meestal wel ten koste van uw opgebouwde schadevrije jaren, en dus de bonus/malus positie. De premie autoverzekering zal daarom stijgen na uw schadeclaim.

Heeft u een beperkt casco verzekering? En rijdt u een ondergelopen viaduct in met als  gevolg autoschade? Dan valt u bij een schadeclaim niet terug op de bonus/malusladder indien u als verzekeringsnemer niets te verwijten valt…

Eigen risico waterschade auto

Van plan om schade te claimen op uw autoverzekering? Houdt dan rekening met een eventueel eigen risico.

De hoogte van de vergoeding en het eigen risico is afhankelijk en kan per schadeherstelbedrijf verschillen. Het maakt namelijk uit of u de schade laat herstellen bij een aangesloten herstelbedrijf, of dat u zelf een herstelbedrijf zoekt.

Gaat u naar een schadeherstelbedrijf waar uw verzekeraar afspraken mee gemaakt heeft dan kunt u een lager eigen risico verwachten en een hogere dekking voor de geleden schade.

Voordat u de schade claimt bedenk dan goed of een terugval in schadevrije jaren (bij een All Risk verzekering) en een daling op de bonus/malus ladder opwegen tegen de schadeclaim. Bij een claim valt u minimaal 5 jaar terug in opgebouwde schadevrije jaren. De volgende 5 jaar betaalt u dus meer premie.

Let op dat u (een deel van) de schadevrije jaren verliest als uw verzekeraar een schade moet vergoeden of als u een schade aan de eigen auto claimt.

Op zoek naar een betere dekking? Klik hieronder op de blauwe button

Waterschade auto herkennen

Waterschade kan verschillende oorzaken hebben. U bent door een ondergelopen  tunnel gereden of uw garagedak is gaan lekken door hevige regenval.

Allereerst is het goed om te herkennen dat er waterschade is. Dit doet u door het interieur en het tapijt te controleren. Druk erop en zie of er water uit komt. Als dat zo is dan is dat meestal een slecht teken. Als gevolg hiervan kunt u kortsluiting krijgen of andere schade aanrichten door het contact aan te zetten.

Heeft u door een diepe plas gereden en is uw auto uitgevallen? Of is het water zo hoog geweest waardoor water in de uitlaat of luchtfilter kan zijn gelopen? Start de auto dan vooral niet en schakel een expert in (bijvoorbeeld de ANWB).

Als er namelijk water in plaats van lucht de motor in wordt gezogen dan kunt u de auto wel afschrijven.

Water- of vochtschade kunt u ook op andere manier herkennen. Als uw auto last heeft (gehad) van vocht dan is dat te herkennen aan

  • Schimmelsporen
  • Roestplekken
  • Voortijdige corrosie
  • Aldoor beslagen ramen
  • Aangeslagen elektrische connectoren
  • Corrosie op massakabel en computermodules

Wat te doen bij waterschade aan de auto?

Bel uw verzekeraar of een wegenwacht (zoals de ANWB) als u duidelijk heeft kunnen constateren dat uw auto waterschade heeft opgelopen. Een nat interieur of natte bekleding is daarvan een goede aanwijzing.

Wacht met starten van de auto voordat u er zeker van bent dat er geen vitale onderdelen nat of vochtig zijn. Want dat kan betekenen dat u kortsluiting veroorzaakt of de motor water opzuigt en onherstelbaar beschadigd raakt.

Als de schade en de gevolgen duidelijk zijn, dan moet u voor het melden van de schade bij de verzekeraar een schadeformulier (eenzijdig) invullen. Met een schadeformulier kan de verzekeraar de schade snel en goed afhandelen.

Oorzaken waterschade auto

Goed om te weten wat de mogelijk oorzaken zijn van waterschade aan uw auto. Zo bent u er zich van bewust en kunt u waterschade aan uw auto voorkomen.

Waterschade aan uw auto kan verschillende oorzaken hebben:

  1. Door hoogstaand water rijden (boeggolf, aquaplanning, putdeksel)
  2. Met de auto te water raken
  3. Overstroming
  4. Lekkage van gebouwen

We bespreken de gevolgen hiervan één voor één.

Auto rijdt door hoog water

Door hoogstaand water rijden

Door hoogstaand water rijden kan een boeggolf veroorzaken. Wat is een boeggolf? Dit is voortstuwen van het water door uw auto waardoor het zicht belemmerd kan worden, de voorwielen kunnen blokkeren of u de macht over het stuur verliest.

Misschien heeft u het wel eens meegemaakt dat tijdens een stortbui de straten blank stonden. Terwijl u gewoon doorreed bleek op sommige plaatsen het water hoger te staan waardoor de auto enorm afgeremd werd... Dat is een voorproef van wat hoog water kan doen...

Een golfslag tot aan de dorpels kan nog, maar daarboven loopt de auto grote risico's zoals het aanzuigen van water in plaats van lucht waardoor de motor ernstige onherstelbare schade kan oplopen. Ook de elektronica kan nat worden waardoor kortsluiting kan ontstaan.

Tweede oorzaak van waterschade aan de auto bij het door hoog water rijden is aquaplanning. Wat is aquaplanning precies?

Wanneer u met aanzienlijke snelheid over een weg rijdt dat blank staat door hevige regenval. Het water wordt dan omhooggestuwd bij de voorbanden waardoor de auto los komt van de weg. Hierdoor verliest u grip op de weg. Controleer daarom altijd na de zomer nog even extra de bandenspanning en het profiel.

Autoschade door aquaplanning wordt alleen vergoedt door de all risk autoverzekering.

Ten derde kunt u door hevige regenval vast raken met de auto als gevolg van een opdrijvende putdeksel. Want juist bij extreme regenval ontstaat ophoping van water rondom afvoerputten. Als deze het niet aankunnen kan de deksel omhoog komen.

Schade aan de auto door een opdrijvende putdeksel  is een vorm van overmacht en zal de verzekeraar hoogstwaarschijnlijk wel vergoeding met een (beperkt) casco autoverzekering.

Met de auto te water raken

Door aquaplanning of slecht zicht kan uw auto te water raken. Hierdoor kan de auto enorme waterschade oplopen. De auto is daarna ook meestal niet meer te repareren. Water verwoest alle hydraulische, pneumatische en elektronische componenten. [bron]

Meestal blijft een auto zo'n 15 seconden drijven. Daarna gaat deze zinken en is in de meeste gevallen niet meer te redden. Alle delen gaat uiteindelijk roesten, corroderen en extreme slijtage vertonen. Meestal wordt een auto total loss verklaard.

Of de verzekering de schade vergoedt hangt af van de schuldvraag. Met een WA-autoverzekering is schade aan de eigen auto niet gedekt. Met een WA + Beperkt Casco zijn de meeste schades buiten uw schuld om verzekerd. Dus schade aan uw auto door een aanrijding met als gevolg te water raken is dan gedekt. Ook schade door bijvoorbeeld aquaplanning als gevolg van een blank staande straat.

Met een All Risk Autoverzekering bent u voor schuldschades gedekt, tenzij sprake is van nalatigheid. Het te water raken van de auto is dus gedekt. Wel zal u terugvallen in opgebouwde schadevrije jaren.

Overstroming

Door overstroming kan een noodtoestand uitgeroepen worden. Daarmee wordt de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (Wts) in werking gesteld.

Wanneer uw autoverzekering de schade niet wil vergoeden, dan beroept u zich op deze wet. Let op! Deze wet geldt bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar zijn en is in eerste instantie niet voor auto's bedoeld omdat u uw auto casco kunt verzekeren. Maar er zijn uitzonderingen.

Echter, in de meeste gevallen zal de autoverzekering de schade bij natuurgeweld of rampen vergoeden met een beperkt casco- of een volledig cascodekking.

Autoverzekering Vergelijken

Het klimaat verandert. Daardoor kunt u vaker te maken krijgen met waterschade aan de auto. Wilt u een betere dekking? Klik dan op onderstaande button en vergelijk de goedkoopste WA-verzekeringen. Via dezelfde verzekeraars sluit u met gemak een extra dekking af voor waterschade.

Bronnen

www.consumentenbond.nl
www.verzekeraars.nl
www.goedkopeautoverzekering.nl

25% KORTING op alle autoverzekeringen bij United Consumers! Actie geldig t/m 30 juni 2024Naar Actiepagina