Autoschade zelf betalen of claimen bij de verzekeraar?

Je weet pas hoe goed je verzekerd bent wanneer je te maken krijgt met autoschade en dit wilt laten repareren. De kosten voor zelfs kleinere reparaties kunnen hoog oplopen en dekking daarvan door jouw autoverzekering is dan geen overbodige luxe. Maar een schade claimen heeft wel consequenties; je valt terug in opgebouwde schadevrije jaren en je premie stijgt. De vraag is dus wanneer autoschade zelf betalen of claimen op uw autoverzekering?

Dus kun je beter autoschade zelf betalen of claimen bij uw verzekeraar? Dat heeft alles te maken met het omslagpunt wat wordt bepaald door de hoogte van het schadebedrag in combinatie met de premiestijging na een claim. Als de premiestijging groter is dan de werkelijk geleden schade dan kun je de schade beter zelf betalen (mits je daarna voorlopig geen schade meer rijdt). Een schadeclaim kan er daarentegen voor zorgen dat je soms tot twee keer het schadebedrag aan de verzekeraar betaalt door terugval in schadevrije jaren. Let op dat je soms een no-claimbeschermer of bonusbeschermer kunt inzetten.

Enige tijd geleden schade gereden? Vul hieronder jouw gegevens in en bekijk of een andere verzekeraar met een beter aanbod kan komen.

Static Template

Autoschade zelf betalen of claimen: waar moet ik rekening mee houden?

autoschadeHet claimen van schade is niet altijd interessant, vooral als het schadebedrag klein is. Want door een schade te claimen verlies je schadevrije jaren waardoor de premie autoverzekering stijgt. Meer informatie vind je in onze blog over schadevrije jaren opbouw.

Dit komt doordat je een aantal treden zakt op de bonus-malusladder. Daarmee moet je een aantal jaren schadevrij rijden om weer terug te komen op de situatie voordat je die schade reed. Daarom is het verstandig om met een aantal zaken rekening te houden voordat je besluit de schade te claimen.

Ten eerste kijk je naar de hoogte van het schadebedrag in relatie tot de extra premie die je na de schadeclaim betaald om terug te komen op de oude situatie van voor de schadeclaim. Hieronder zie je daarvan een voorbeeld.

Op de tweede plaats kijk je of de reparatiekosten in verhouding staan tot de premiestijging. Als het om een kleine schade gaat dan zijn de reparatiekosten klein waardoor de premieverhoging vaak hoger is dan de reparatiekosten zelf.

Ten derde kun je besluiten om van de no-claimbeschermer gebruik te maken. Met een no-claimbeschermer kun je per jaar één schade claimen, zonder dat dit invloed heeft op de no-claimkorting. Wel zal je terugvallen op de bonus-malusladder omdat je door een claim schadevrije jaren verliest.
Nadeel is wel dat als je wilt overstappen, de nieuwe verzekeraar kijkt naar het aantal zuivere schadevrije jaren. Zij zal rekenen met het aantal schadevrije jaren gecorrigeerd voor de schade waarbij je hebt gebruikt van de no-claim korting. Je betaalt dus meer premie.

Tot slot kijk je naar je positie op de bonus-malusladder. Want als je bovenaan de ladder staat dan kun je meestal 1 schade claimen zonder dat de korting omlaag gaat. Je valt dan wel terug in aantal opgebouwde schadevrije jaren maar de no-claimkorting blijft in de bovenste regionen gelijk.

Wanneer schade claimen?

Schade gereden? Dan is het belangrijk om eerst na te gaan wat de gevolgen zijn voor de premie autoverzekering.

Tegenpartij is schuldig
Als de tegenpartij schuldig is dan kun je de schade (zonder gevolgen) claimen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Zorg er wel voor dat je samen met de tegenpartij het schadeformulier invult. Verzamel gelijktijdig zoveel mogelijk bewijs waarmee jij jezelf in het gelijk kan stellen. Soms blijkt dit achteraf meer dan nodig te zijn! Maak hiervoor foto´s, spreek getuigen en vraag telefoonnummers indien op een later tijdstip aanvullende info nodig is.

Met een no-claimbeschermer
Een no-claimbeschermer geeft recht op één schadeclaim per jaar zonder dat dit consequenties heeft. Ook na je schadeclaim blijft de no-claimkorting gelijk. Wel val je terug in schadevrije jaren.

Met een bonusbeschermer
Op de hoogste trede van de bonus-malus ladder geeft de verzekeraar soms een bonusbeschermer. Hiermee kun je ook 1 keer een schade claimen zonder gevolgen voor de premie. Je hebt dan geen aparte no-claim beschermer nodig.

Reparatiekosten hoger dan terugval en herstel van no-claimkorting
Heb je een goede positie (hoogste ladder) opgebouwd op de B/M ladder dan heeft 1 schadeclaim nauwelijks invloed op je no-claimkorting. Meestal vallen de reparatiekosten hoger uit dan de terugval. Voor je terugval in schadevrije jaren maakt het geen verschil of het schadebedrag 500 euro is of 5.000 euro.

Tot slot: bedenk dat het niet altijd mogelijk is om het schadebedrag in één keer te betalen of wanneer je de schade zelf betaald je er vanuit moet gaan dat je de komende jaren geen schade rijdt. Anders had je de schade misschien toch beter kunnen claimen bij je verzekeraar. Als je toch de schade claimt, overleg dan met de verzekeraar om de schade tegen de meest gunstige voorwaarden te laten afhandelen. Je kunt daarover onderhandelen.

Bedenktijd na claimen schade

Je hebt een schade gemeld bij je verzekeraar. De verzekeraar heeft schade vergoed. Maar bij de volgende maandelijkse premie afschrijving merk je op dat de premie fors is gestegen. Misschien wil je daardoor de schade toch zelf betalen. Weet dan dat je achteraf kunt besluiten om de schade alsnog zelf te betalen. Dit kan bij de meeste verzekeraars tot een jaar na het indienen van de schade.

Je kunt er ook voor kiezen om de schade eerst te claimen en de verzekeraar gebruiken als voorschot op de betaling. Als je weet dat je de schade nu niet kunt betalen maar binnen afzienbare tijd wel.

Voordat je een schade meldt bij de verzekeraar kun je ook contact opnemen en overleggen wat de nieuwe premie wordt en of het goedkoper is om de kosten zelf te betalen.

Wanneer autoschade zelf betalen?

In een aantal gevallen is het beter om een schade niet te claimen maar zelf te betalen. Want zoals je weet val je - ongeacht de hoogte van het schadebedrag - 5 jaar terug op de bonus/malus ladder. Daardoor betaal je meer premie voor je autoverzekering. Bij een kleine schade is de premieverhoging groter dan het schadebedrag.

Hoogste positie bonus/malus ladder
Als je al vele jaren schadevrij rijdt, dan heb je veel schadevrije jaren opgebouwd en is het waarschijnlijk dat je de hoogst mogelijke no-claimkorting geniet. Rijd je onverhoopt toch schade? Dan zal een schadeclaim wel voor terugval van aantal schadevrije jaren zorgen maar is het goed mogelijk dat je niet terugvalt in je no-claimkorting.

Reparatiekosten zijn kleiner dan premiestijging
Kleine schades zijn het waard om uit eigen portemonnee te betalen. Ten eerste is er de premiestijging door een daling van de no-claimkorting. Ten tweede is duur het 4 jaar om op het oude kortingsniveau te komen. Maak een berekening voor jezelf en bekijk of het gunstiger is om de schade zelf te betalen.

Tot slot: ga je de schade zelf betalen? Dan is het raadzaam eerst even bij verschillende herstelbedrijven te informeren over de kosten; doe navraag over gebruikt van tweedehands onderdelen of manier van reparatie. Je kunt hiermee veel geld besparen.

Voorbeeld berekening schade zelf betalen

Stel je de volgende situatie voor: auto met WA-verzekering, bonus/malus trede 6, schadebedrag 850 euro. Hierdoor val je 5 jaar terug en start je met opbouw vanaf trede 1 waardoor je 5 jaar opnieuw moet opbouwen. Bereken het jaarlijkse verschil tussen de premie met 1 schuldschade en de premie zonder schuldschade. Het totale premieverschil in dit specifieke voorbeeld komt uit op 1570 euro nadelig. Door de schade ad. 850 euro zelf te betalen bespaar je (1570-850)=720 euro.

Een ander voorbeeld: personenauto met een WA-verzekering, bonus/malus trede 13, schadebedrag 650 euro. Ook hier valt deze persoon 5 schadevrije jaren terug. Maar doordat meer schadevrije jaren zijn opgebouwd zien we alleen de eerste 3 jaar van heropbouw na de schadeclaim een hogere premie. De laatste twee jaar van heropbouw zijn de premies weer gelijk. Het totale premieverschil over 5 jaar is nu 325 euro terwijl het schadebedrag 650 euro is. Je kunt dan beter claimen want de schade zelf betalen kost je (325-650)=325 euro. Dit is in feite het voordeel als je voor langere tijd geen schade hebt geclaimd en een hoge positie op de bonus/malus ladder hebt verdiend.

Let op dat er een ander systeem van schadevrije jaren opbouw gaat gelden (geldt) per 1 juli 2024. Meer informatie hierover lees je in onze blog over schadevrije jaren >>

Schade claimen bij de tegenpartij

Heb je schade gereden? Bel dan direct je verzekeraar of tussenpersoon. Zij kunnen je precies uitleggen wat je moet doen. Vul in elk geval samen met de tegenpartij een schadeformulier of schadeapp in. Want bij het melden van schade bij de verzekeraar is het belangrijk voor de verzekeraar om bewijs te hebben (via het schadeformulier en foto´s en getuigen) over wie schuldig is, zodat de verzekeraar snel kan overgaan tot vergoeding van de schade.

Met een allrisk verzekering krijg je de schade direct vergoed. De verzekeraar zal vervolgens de schade zelf verhalen op de tegenpartij.

Schade claimen maar dader onbekend
Is er schade aan de auto aangericht maar is de dader onbekend? Meestal merk je schade op tijdens het parkeren en is de dader (bewust of onbewust) al weggereden zonder zijn of haar gegevens achter te laten. Als je de schade (zonder tegenpartij) toch wil claimen kun je een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Voorwaarde is dat de schade is aangericht door een ander motorvoertuig en dat je daarvoor voldoende bewijs hebt.

Tot Slot

We willen er nog op wijzen dat een autoschade zelf betalen of claimen erg situatie afhankelijk is. Het gaat onder andere om de hoogte van de schade (of je zelf gaat betalen) en hoeveel schades je de afgelopen jaren al hebt gehad en je positie op de bonus-malus ladder.

Wil je de schade toch zelf betalen? Dan is het goed om te weten dat je de schade dan binnen een jaar moet voldoen. Echter is het ook goed je te realiseren dat je de komende jaren wel schadevrij moet rijden om niet nog verder achterop te raken doordat je misschien met negatieve schadevrij jaren te maken krijgt. Overweeg om na een schade terug te schakelen van een allrisk naar een beperkt casco verzekering.

Ontdek de verzekeringspakketten van Univé; flinke pakketkorting + gratis ´Cybergerust´ (€2.000 dekking)Ontdek Univé