Waardoor kan ik geen auto op naam zetten?

Sta je op het punt een nieuwe of andere auto te kopen? Dan zal je eerst de auto moeten overschrijven ofwel de tenaamstelling moeten wijzigen. Regelmatig krijgen wij een vraag over het op naam zetten van de auto. En dan vooral dat “een auto op naam zetten niet lukt”. Wij zetten in deze blog kort uiteen wat de oorzaken zijn en hoe je dit kunt oplossen en/of voorkomen.

Auto op naam zetten geweigerd? Dat kan te maken hebben met de auto of de toekomstige bestuurder namelijk, dat de auto geen geldig kentekenbewijs of WOK-status heeft, of wanneer de bestuurder openstaande boetes of belastingschulden heeft, er iets mis is met de rijbewijs of een onduidelijke registratie in de administratie van de gemeente heeft.

Meestal kan de toekomstige bestuurder zelf voor een oplossing zorgen. Maar soms is zij afhankelijk van externe instanties… Laten we hieronder bekijken welke oplossingen er zijn. En waar je precies je kenteken kan overschrijven.

De auto op naam zetten lukt niet

Je hebt een nieuwe of andere auto gekocht en wilt de auto op naam zetten. Daarvoor ga je naar een kentekenloket van RDW, PostNL of Kentekenloket BV.

Met het overschrijven van de auto gaat het officiële eigendom van de auto over van de voormalige eigenaar naar de nieuwe eigenaar. Helaas levert het overschrijvingsproces regelmatig problemen op. En krijg je bij het kentekenloket niet te horen wat de reden is. De medewerker van het kentekenloket krijgt alleen te zien dat de transactie niet toegestaan is. En dat uit privacy oogpunt geen reden kan worden verstrekt.

Als het echt niet lukt om een auto op naam te zetten dan kan dat te maken hebben met de aanvrager of met de auto. Wij zetten hiervan de oorzaken uiteen. Wat moet je doen en wat is de oorzaak dat een auto op naam zetten niet lukt?

Oorzaken auto op naam zetten geweigerd

Zoals hierboven vermeldt kan de oorzaak te maken hebben met de persoon die de tenaamstelling probeert te wijzigen of de auto. Wij noemen een aantal oorzaken waarom je geen auto op naam kunt zetten.

  1. Belastingschuld bij de Belastingdienst
  2. Openstaande boetes
  3. Rijbewijs is niet in orde
  4. Kentekenbewijs is niet geldig
  5. Vereisten voor een BPR-registratie voldoen niet

We gaan hieronder verder in op de mogelijke oorzaken welke ervoor zorgen dat een auto op naam zetten wordt geweigerd.

Een schuld bij de belastingdienst

Een belastingschuld wegens niet of regelmatig te laat betalen van de motorrijtuigenbelasting of andersoortige langlopende en omvangrijke belastingschulden kan leiden tot een blokkade op je naam. Een auto op naam zetten lukt dan niet.

De kans dat een blokkade op je naam wordt gezet wordt steeds groter als er sprake is van notoire wanbetaling. Van notoire wanbetaling is sprake wanneer er meer dan 1 aanslag niet is betaald, of de laatste betalingstermijn minimaal 2 maanden is overschreden.

Als je meerdere malen je rekening niet betaald zal de belastingdienst je zien als wanbetaler. Maar hieraan is meestal wel het nodige vooraf gegaan. Je hebt bijvoorbeeld 5x de rekening niet- of te laat betaald, meerdere betalingsherinneringen (aanmaningen, dwangbevelen, beslaglegging) ontvangen, of er is loon- danwel uitkeringsbeslag gelegd.

Indien van bovenstaande sprake is dan zal de belastingdienst dit communiceren aan de RDW. Zij gaan dan over op een blokkade melding in het RDW-kentekenregistratie systeem. Dit houdt in dat op jouw naam – ook burgerservicenummer en rijbewijsnummer – geen nieuwe kentekens geregistreerd kunnen worden.

Hoe los je de blokkade op je naam op? Dat kan door de openstaande schulden in te lossen. Nadat je de openstaande schulden hebt betaald kun je weer een auto overschrijven op je naam.

Openstaande verkeersboetes

Als jij verkeersboetes langdurig open laat staan en niet betaalt dan kan de Nederlandse overheid maatregelen treffen. Die gaan zelfs zover dan het Centraal Justitie Incasso Bureau de bevoegdheid krijgt jouw auto buiten gebruik te stellen.

Na buitengebruikstelling zal de politie jouw auto laten afvoeren naar een locatie van de Nationale Politie. Je kunt je auto daar weer ophalen als alle boetes zijn betaald. Doe je dit niet dan zal jouw auto worden verkocht of vernietigd. De openstaande boetes blijven bestaan. Ook komen daar weegsleepregelingskosten en stallingskosten bij…

Betaal je boetes dus op tijd en voorkom buitengebruikstelling. Daarmee voorkom je dat een auto op naam zetten niet lukt.

Rijbewijs is niet in orde

Als je auto op naam zetten is geweigerd kan dat ook betekenen dat er iets mis is met je rijbewijs. Je rijbewijs kan bijvoorbeeld verlopen zijn. Of zelfs ingevorderd/ingehouden.

De wettelijke geldigheidsduur van een rijbewijs varieert van 5 jaar tot 15 jaar. Dit is afhankelijk van voertuigcategorie en jouw leeftijd. Meestal krijg je ruim van tevoren bericht dat je rijbewijs verlengd moet worden.

Daarnaast kan je rijbewijs zijn ingevorderd. Dit gebeurt echter niet zomaar. Er moet dan een ernstige overtreding hebben plaatsgevonden. Denk aan een snelheidsovertreding van 50 kilometer of meer, rijden onder invloed van alcohol (>1,3 promile) of weigering van deelname aan een alcoholcontrole.

Geen geldig kentekenbewijs

Een kentekenbewijs is niet geldig meer wanneer de auto is gesloopt, gedemonteerd of geëxporteerd. Of buiten RDW-registratie is gesteld. In sommige uitzonderlijke gevallen heb je te maken met een verouderd kentekenbewijs. Ook dan kun je de auto niet op naam zetten.

Tot slot kan een voertuig technische gebreken vertonen. Het voertuig krijgt dan een WOK-stutus. Als gevolg daarvan kan het voertuig niet meer overgeschreven worden.

BPR-registratie is niet in orde

Iedere Nederlander moet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BPR) van de gemeente. Anders kun je geen auto op je naam zetten. Want om een auto op naam te zetten bij een willekeurig loket, moet je ingeschreven staan, een geldig legitimatiebewijs hebben en in Nederland wonen.

Meestal ontstaan dit soort problemen bij een verhuizing. Je bent dan uitgeschreven bij je oude gemeente en nog niet ingeschreven bij de gemeente van jouw nieuwe woonplaats.

Waar kenteken overschrijven?

Als je een voertuig koopt is het belangrijk dat je het kenteken op jouw naam zet. Dit is een voorwaarde bij veel verzekeraars. Ook bestaat daarmee het rechtsvermoeden dat de kentekenhouder ook eigenaar is. Dit is van belang bij beslaglegging of diefstal. Maar ook voor het betalen van bijvoorbeeld wegenbelasting.

Een kenteken overschrijven is dus wenselijk voor koper en verkoper. Maar waar doe je dat eigenlijk?

RDW logo

Een kenteken kun je overschrijven bij een RDW-erkende garage, bij een kentekenloket of digitaal.
Als je een auto koopt dan kun je de auto ter plekke – bij de garage of dealer – overschrijven. Een geldig legitimatiebewijs is voldoende. Vervolgens krijg je direct een tenaamstellingsverslag mee. Hierop staan de eerste 4 cijfers van een negencijferige tenaamstellingscode. Later per post ontvang je een kentekencard met een formulier waarom de resterende 5 cijfers staan.

Als je de auto gaat overschrijven bij een kentekenloket dan dien je een geldig legitimatiebewijs, kentekenbewijs en de negencijferige tenemaamstellingscode bij je te hebben. Ook hier krijg je direct een tenaamstellingsverslag met daarop de eerste 4 cijfers van de negencijferige tenaamstellingscode. Later per post ontvang je een kentekencard met een formulier waarom de resterende 5 cijfers staan.

Digitaal overschrijven kan met alleen met een ondersteunende smartphone met NFC (Near Field Communication) en DigiD. De online overschrijving gebeurt op de website van de RDW.

Auto op naam zetten lukt niet?

Als je geen auto op naam kunt zetten zoek dan uit op grond waarvan dit gebeurt. Mogelijk dat het probleem bij de auto ligt en niet bij jouw. De auto kan bijvoorbeeld de WOK-status (wachten op keuring) hebben gekregen. Of het kentekenbewijs van de auto kan voorzien zijn van een melding in het kentekenregister. Vaak kun je dan niet direct zelf iets doen. Je bent afhankelijk van andere instanties.

Als de oorzaak bij jouw zelf ligt kun je de situatie vaak wel snel oplossen. Heb jij openstaande boetes of belastingschulden? Betaal deze dan eerst. Is je rijbewijs verlopen? Ga deze dan zo snel mogelijk vernieuwen. Als dit allemaal niet helpt dan kun je geen auto op je naam zetten. Zet de auto dan op naam van iemand anders. Dit mag een samenwonende partner zijn of een regelmatige bestuurder. Check altijd eerst even bij je verzekeraar en ga nooit onverzekerd de weg op!

Autoverzekering vergelijken

Een nieuwe of andere auto gekocht? Kies dan de beste autoverzekering voor jouw auto! Want een autoverzekering afsluiten is verplicht, anders mag je niet de weg op!

Bronnen

anwb.nl
totaalbesparen.nl

Rate this post

Zet je autopremie NU VAST met 20% KORTING bij UnitedConsumers! Actie geldig t/m 31 meiNaar Actiepagina