Verborgen kosten bij autoverzekeringen

Als verzekerde vind je het natuurlijk prettig als je weet wat je precies betaalt aan de beste autoverzekering. Het is niet leuk als je achteraf of tussentijds met verborgen kosten wordt geconfronteerd. Hoewel daar bij de meeste verzekeraars geen sprake van is, kun je wel degelijk met verborgen kosten te maken krijgen. Dit is veelal het geval als je je autoverzekering hebt afgesloten via een gevolmachtigd agent. Met welke kosten krijg je te maken?

Wat is een gevolmachtigd agent?
Een gevolmachtigd agent mag in naam van een verzekeraar polissen afsluiten en beheren. Ook schade-uitkeringen worden vaak door een gevolmachtigde afgehandeld en uitgekeerd. Soms hoort er ook een stukje premie-incasso bij. Vanzelfsprekend wordt een agent hiervoor beloond door een verzekeraar.

Prolongatiekosten
Prolongatiekosten zijn administratieve kosten die door verzekeraars in rekening worden gebracht. Deze kosten worden veelal samen met de verzekeringspremie geïncasseerd. Een gevolmachtigd agent mag vaak ook premie incasseren in naam van de verzekeraar en daarom worden deze kosten doorberekend aan jou als verzekerde. De kosten zijn echter nihil en vaak niet meer dan een enkele euro per maand.

Royementskosten
Heb jij je auto verkocht en wil je hiervoor de autoverzekering opzeggen? Een gevolmachtigd agent kan hiervoor kosten in rekening brengen. Deze royementskosten liggen veelal tussen de € 5,- en € 25,-. Deze kosten worden verrekend met een eventueel restitutiebedrag waar je recht op hebt.

Poliskosten
Sluit je een nieuwe verzekering af bij een gevolmachtigd agent? Houd er dan rekening mee dat er bij de opmaak van je polis veelal poliskosten in rekening worden gebracht. Bij een autoverzekering ligt dit bedrag vaak hoger dan bijvoorbeeld bij een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering.

Wijzigingskosten
Wil je tussentijds een wijziging doorgeven op je autoverzekering, bijvoorbeeld een auto- of dekkingswijziging? Ongetwijfeld brengt een volmacht-kantoor hier kosten voor in rekening. Deze kosten hebben vaak betrekking op het aan- of aanmelden van de auto bij het RDW.

Wat vind je van deze kosten?
Het is altijd een overweging waard om goed na te denken over wat je van deze kosten vindt. Als je je autoverzekering hebt ondergebracht bij een volmacht-kantoor is dit niet altijd het goedkoopste. Waar je wel van profiteert is veelal een uitmuntende service. Gevolmachtigde agenten hebben korte lijntjes met zowel verzekeraars als verzekerden en dit werkt uiteraard in jouw voordeel. Bedenk dus wat jij belangrijk vindt en maak vervolgens je keuze waar jij je autoverzekering onderbrengt.

Verborgen kosten bij autoverzekeringen
2.45 (49%) 20 votes