Dekking Per Soort Aanvullende autoverzekering

Naast de verplichte WA-autoverzekering kun je kiezen voor extra dekking met een aanvullende autoverzekering. Er zijn verschillende aanvullende verzekeringen waarmee je bijvoorbeeld schade aan mensen of spullen kunt verzekeren omdat deze niet vallen onder de dekking van de  standaard WA-verzekering. Een inzittendenverzekering is meestal wel aan te raden omdat het claimen van letselschade vaak een lang en moeizaam proces is. Naast een inzittendenverzekering bespreken we de no-claimbeschermer en pechhulp. Welke aanvullende verzekering is interessant voor jouw? En waarop moet je letten?

In dit artikel bespreken we alle mogelijk aanvullende verzekeringen en de bijbehorende dekking. Voor een aanvullende autoverzekering betaal je extra premie maar daarvoor heb je een veel bredere dekking voor verschillende situaties en kun je het verhalen van schade overlaten aan een deskundige. Je leest er hieronder meer over.

Dit zijn de aanvullende verzekeringen:

#1 Ongevallen inzittenden
#2 Schadeverzekering inzittenden
#3 No-claimbeschermer
#4 Verhaalsrechtsbijstand
#5 Pechhulp

Aanvullend #1: Ongevallenverzekering inzittenden

De ongevallen inzittenden verzekering is een aanvullende autoverzekering dat naast de verplichte WA-verzekering afgesloten kan worden. Met deze aanvullende autoverzekering zijn alle passagiers (inclusief de bestuurder) in de auto verzekerd voor (blijvend) letsel, invaliditeit of overlijden. De vergoeding wordt uitgekeerd ongeacht de ongeacht schuldvraag. De dekking geldt voor zowel de bestuurder en haar passagiers in de auto of tijdens het in- en uitstappen. Het maakt geen verschil wie verantwoordelijk is voor de schade. Deze aanvullende verzekering dekt ook letselschade van bestuurder of passagiers bij een aanrijding met een dier.

Maximale vergoeding bij ongeval

Belangrijk om te weten dat een ongevallen inzittendenverzekering een vast bedrag uitkeert aan gedupeerden of nabestaanden in tegenstelling tot de schadeverzekering inzittenden dat een bedrag uitkeert op basis van geleden schade. De verzekeraar stelt een maximale vergoeding per gebeurtenis vast waarbij de hoogte naar rato kan worden aangepast. De maximale vergoeding is vastgelegd in de polis en is niet gebaseerd op het schadebedrag. Daarmee kan er gesproken worden van een sommenverzekering. Bij invaliditeit ontvang je meestal het maximale verzekerd bedrag voor invaliditeit. Bij overlijden meestal meestal een vast bedrag.

Zijn passagiers meeverzekerd?

Als een passagier blijvend invalide raakt of overlijd na een ongeval dan heb jij als passagier of de nabestaanden van de overleden passagier recht op een schadevergoeding zoals vastgelegd in de polis. Als passagier heb je wel de verantwoordelijkheid om een gordel te dragen, op een officiële zitplaats met gordel mee te rijden en niet bij een bestuurder in de auto te stappen die onder invloed is.

Nadelen ongevallen inzittenden verzekering

Je moet er rekening mee houden dat jij en je medepassagiers alleen een uitkering krijgen bij overlijden of blijvende invaliditeit. Daarnaast keert de verzekeraar naar rato uit waarbij de hoogte van de vergoeding lager kan liggen dan de polis doet vermoeden. Ook is gevolgschade zoals inkomensverlies niet gedekt. Wil je dat wel dan kun je beter een schadeverzekering inzittenden afsluiten.

Directe schade uitkering

Bij schade krijg je relatief snel een vergoeding uitgekeerd omdat de verzekeraar geen onderzoek hoeft te doen naar de schuldvraag.

Voor- en nadelen ongevallen inzittenden

Voordelen ongevallenverzekering inzittenden Nadelen ongevallenverzekering inzittenden
Alleen uitkering bij bij overlijden of blijvende invaliditeit Geen of minder vergoeding als de bestuurder onder invloed is
Uitkering ongeacht schuldvraag Zonder dragen van een gordel
Ook passagiers zijn meeverzekerd voor blijvende invaliditeit of  overlijden De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld door de verzekeraar (Gliedertaxe)
Zonder schuldige wordt ook een vergoeding uitbetaald

Autoverzekering vergelijken? Vul hieronder je gegevens in start direct met vergelijken via onze vergelijker!

Static Template

Aanvullend #2: Schadeverzekering inzittenden

Checkpoints schade expertSluit je als regelmatige bestuurder van de auto een schadeverzekering inzittenden af? Dan ben jij als bestuurder, evenals al je medepassagiers verzekerd voor letselschade en ook materiële schade waaronder eigendommen van bestuurder en passagiers. Denk aan  schade aan kleding of bagage. Ook is gevolgschade gedekt, want bij inkomensverlies kun je ook aanspraak maken op een schadevergoeding. Als er geen schuldige partij is aan te wijzen kan je ook aanspraak maken op een schadevergoeding. Is er sprake van blijvende invaliditeit of overlijden? Ook dan heeft bestuurder en haar passagiers of de nabestaanden ervan recht op een vergoeding.

Als je geen aanvullende schadeverzekering hebt afgesloten kunnen medepassagiers aanspraak maken op de WA-verzekering van de bestuurder of tegenpartij.

Maximale vergoeding

De hoogte van de schadevergoeding staat gelijk aan de geleden schade met een wettelijk maximum van 1 miljoen euro. Deze aanvullende verzekering kent daarmee een betere dekking dan de ongevallen verzekering.

Vergoeding schadeverzekering inzittenden

Met een schadeverzekering inzittenden ben je ruim verzekerd voor materiële en letselschade door een ongeval en zijn zowel de bestuurder als medepassagiers verzekerd. Wat wordt er wel of niet vergoed o.b.v. deze verzekering?

Hieronder een tabel met een overzicht van wat wel en niet wordt vergoed.

Vergoeding schadeverzekering inzittenden Geen vergoeding schadeverzekering inzittenden
Beschadiging van eigendommen van inzittenden Schade aan auto, caravan of aanhanger
Medische kosten Schade bij roekeloosheid of door opzet
Kosten bij overlijden Schade bij inzittenden die niet op een wettelijk toegestane

plaats (zitplaats met gordel) in de auto zitten.

Beschadiging van lijfgoederen Deelname aan straatraces of iets soortgelijks
Schade bij in- of uitstappen of onderweg auto repareert -
Schade door eigen schuld -

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan

Wel zijn er een aantal voorwaarden verbonden waaraan de verzekerde moet voldoen. Voor passagiers geldt de verantwoordelijkheid om bij een bestuurder in te stappen die rij bevoegd is, een gordel draagt en niet onder invloed is. Verder geldt de vergoeding voor het aantal officiële zitplaatsen (met een gordel) in de auto.

Schade inzittenden of ongevallenverzekering?

Wel, dat hangt er vanaf hoeveel dekking je wilt. De ongevallen inzittenden is een minder uitgebreidere dekking en biedt alleen schadevergoeding bij overlijden of blijvende invaliditeit.

In welke landen geldt dekking?

Dekking van schadeverzekering inzittenden is gelden voor alle landen die op de groene kaart staan. Meestal is er een wereldwijde dekking met uitzondering van landen die zijn doorgestreept op de groene kaart.

Wat is de looptijd van de schadeverzekering inzittenden?

Nadat deze aanvullende verzekering is afgesloten geldt deze voor 1 jaar. Daarna wordt de verzekering automatisch verlengd maar kun je wel maandelijks opzeggen. Er geldt dan een opzegtermijn van 1 maand.

Aanvullend #3: No Claimbeschermer

Europees schadeformulierEen no-claimbeschermer klinkt interessant maar er zijn voor- en nadelen aan deze aanvullende autoverzekering. Hoewel het interessant is dat je één keer per jaar schade mag rijden zonder gevolgen voor je premie, zijn er toch een aantal zaken waar je rekening mee moet houden zoals het afsluiten van een andere autoverzekering en het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Laten we eerst helder krijgen hoe een no-claimbeschermer werkt.

Hoe werkt een no-claimbeschermer?

Afsluiten van een no-claimbeschermer heeft als voordeel dat je één keer per jaar een schade kunt claimen aan je eigen voertuig, of dat van de tegenpartij, zonder dat dit een stijging van de verzekeringspremie tot gevolg heeft. Apart afsluiten van een no-claimbeschermer is niet nodig wanneer je een bonusbeschermer hebt gekregen o.b.v. hoogste trede op de bonus-malusladder. Daarom wordt de no-claimbeschermer ook wel de Bonus-malusbeschermer genoemd.

Welke verzekeraars bieden een no-claim bescherming aan?

Volgens de Consumentenbond bieden de volgende verzekeraars een no-claimbeschermer aan bij de casco autoverzekering:

-Aegon
-Allianz
-Avéro Achmea
-De Goudse
-HEMA
-Interpolis
-Lancyr
-United Insurance

Voor- en nadelen no-claimbeschermer

Het voordeel van een no-claimbeschermer is dat de premie gelijk blijft na het melden van een schade. Er zijn echter ook nadelen aan een no-claimbeschermer die nog wel eens over het hoofd worden gezien.

Hoewel de premie - na het claimen van een schade - niet stijgt, daalt toch het aantal opgebouwde schadevrije jaren. De schade wordt namelijk wel geregistreerd in de centrale database Roy-date voor schadevrije jaren. Dit merk je dus niet direct in de premie bij je huidige verzekeraar maar wel als je wilt overstappen naar een andere verzekeraar. Tevens zal je bij je nieuwe verzekeraar minder no-claimkorting krijgen.

Een indirect nadeel is dat je minder snel geneigd bent over te stappen naar een andere - meer voordelige - autoverzekering wanneer je recent een schade hebt geclaimd. De verzekeraar kijkt immers naar het aantal schadevrije jaren... Dus met deze aanvullende verzekering willen verzekeraars je vooral als klant behouden!

Wanneer is een no-claimbeschermer zinvol?

Voor jonge onervaren bestuurders kan het zinvol zijn een no-claimbeschermer af te sluiten, en wel om de volgende reden. Als je nog maar kort je rijbewijs hebt is het aantal opgebouwde schadevrije jaren beperkt waardoor de premie hoog is. Je krijgt daardoor een extra toeslag bij het claimen van schade. Een no-claimbeschermer kan deze extra toeslag voorkomen. De premie blijft immers gelijk bij het claimen van schade.

Wanneer is een no-claimbeschermer niet nodig?

Een no-claimbeschermer is niet nodig bij een hoog aantal opgebouwde schadevrije jaren waarmee je bovenaan de bonus-malusladder staat. De verzekeraar beloont je dan met een maximale korting op de autoverzekering. Daarnaast bieden sommige verzekeraars bovenop de maximale korting een bonusbescherming aan. Dit houdt in dat je eenmalig een schade kunt claimen zonder gevolgen voor je premie. Wel verlies je dan schadevrije jaren. Deze bonusbescherming treedt bij de meeste autoverzekeraars in werking vanaf trede 14.

Let op! Met schades die vallen onder de beperkt casco verzekering (hagelschade, diefstal, ruitbreuk) heb je geen extra baat bij een no-claimbeschermer. Deze schades komen namelijk niet ten laste van de schadevrije jaren!

Wat kost een no-claimbeschermer?

De premie voor deze aanvullende autoverzekering is afhankelijk van de verzekeraar en varieert van 3,50 euro tot ca. 5 euro per maand.

Aanvullend #4: Verhaalsrechtsbijstandverzekering

De vierde mogelijke aanvullende autoverzekering is de verhaalsrechtsbijstandverzekering. Hieronder is te zien wat deze verzekering inhoudt, wat de voordelen zijn etc.

Wat is de verhaalsrechtsbijstandsverzekering?

De verhaalsrechtsbijstand verzekering is een aanvullende autoverzekering dat recht geeft op professionele juridisch hulp om schade aan de auto of letselschade (bij iemand anders) vergoed te krijgen. Het voordeel van juridische hulp is dat je niet zelf de tegenpartij aansprakelijk moet stellen maar dat je hierbij juridische hulp krijgt om te bewijzen dat de tegenpartij schuldig is. Dit betekent dat door jouw verzekeraar een deskundige wordt ingeschakeld om de totale kosten van de aangericht schade vast te stellen. Onder de totale kosten vallen letselschade en schade aan de auto, en bijkomende schades zoals inkomensschade of (volledige) arbeidsongeschiktheid.

Nu wordt er in het dagelijks taalgebruik de verhaalsrechtsbijstand en verkeersrechtsbijstand door elkaar gebruikt terwijl dit twee verschillende verzekeringen zijn. We leggen het verschil kort uit.

Wat is de rechtsbijstandsverzekering voor motorvoertuigen?

Als je een uitgebreide dekking wilt voor juridische hulp is er de rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen. Deze verzekering biedt een meer uitgebreide dekking voor het verhalen van schade in verschillende situaties. Te denken valt aan 1) kosten van letselschade, 2) inbeslagname auto of kentekenbewijs, 3) juridische kosten (kosten advocaat, rechtbank en deskundigen) als gevolg van een overtreding of als gevolg van een conflict bij de koop- en verkoop of onderhoud van een auto. Autodealer of garage moet zijn aangesloten bij de BOVAG om juridische hulp te krijgen.

De autoverzekeraar huurt meestal juridisch hulp in dat uitgevoerd wordt door DAS of Arag.

Een verhaalbijstandsverzekering biedt geen dekking wanneer je een auto verhuurt of als je zelf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade.

Heb je al een particuliere rechtsbijstandsverzekering? Dan is een aanvullende verhaalsrechtsbijstand verzekering op de autoverzekering niet nodig. Let op dat de auto dan niet op het bedrijf staat maar op jouw naam!

Wat is de rechtsbijstandsverzekering voor verkeer?

Met een rechtsbijstandsverzekering voor verkeer heb je niet alleen recht op juridische hulp bij conflicten als bestuurder van de auto maar ook als deelnemer in het verkeer. Als je als voetganger, fietser of bestuurder van een motorrijtuig een conflict hebt over schade dan heb je recht op juridische hulp.

Naast dat deze verzekering uitgebreider is dan de rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen, is deze verzekering ook goedkoper en betaal je dus minder premie.

Aanvullend #5 Pechhulp

Bij pechhulp denkt iedereen direct aan de ANWB maar er zijn tegenwoordig meerdere spelers op de markt die pechhulp aanbieden. Bij pechhulp kun je denken aan pech onderweg maar ook startproblemen ter plekke. Onder pechhulp vallen alle handelingen die het mogelijk moeten maken om jou weer op weg te helpen. Dus niet alleen een reparatie maar ook het wegslepen van de auto naar de garage en zorgen voor vervangend vervoer. Tot slot is het niet altijd meer nodig om vooraf te betalen, want er zijn ook mogelijkheden om ter plekke voor pechhulp te betalen of zelfs met een prepaid tegoed.

Pechhulp aanbieders

ANWB logoNaast de ANWB zijn er ook andere aanbieders van pechhulp. Hieronder een aantal aanbieders die losse pechhulp aanbieden en die je,  zonder bij hen een autoverzekering te hebben, los kunt afsluiten.

  • ANWB Wegenwacht
  • Blij dat ik rij
  • Centraal Beheer
  • Allianz Global Assistance
  • Route Mobiel
  • SOS Pechhulp International

De volgende autoverzekeringen bieden aanvullende modules aan. Sommige verzekeraars bieden gratis pechhulp nadat je daar een jaar verzekerd bent.

  • FBTO
  • Ohra
  • Univé
  • Centraal Beheer

Vergoeding bij Pechhulp

In welke situaties kun je pechhulp inschakelen als je daarvoor bent verzekerd? We laten je hier zien wat er in de standaard verzekering zit en in welke situaties je een vergoeding kunt verwachten.

Meestal sluiten mensen een pechhulp verzekering af om bij pech onderweg geholpen te kunnen worden. De standaard pechhulp verzekering biedt hiervoor meestal alleen dekking in Nederland. Voor dekking in het buitenland betaal je meestal extra kosten en het is dus goed om te bedenken of je dat wel echt nodig hebt. Ga je regelmatig naar het buitenland voor werk, of op vakantie? Dan is dekking buitenland wel te overwegen.

Naast dekking buitenland is dekking van een caravan of aanhangwagen niet inbegrepen in de standaard pechhulp. Als je regelmatig met een caravan of aanhangwagen rijdt neemt de kans op pech toe waardoor jij je aanvullend moet verzekeren als je wilt dat de aanhangwagen of caravan bij pech meeverzekerd zijn.

We hebben het tot nu toe gehad over pech onderweg en zijn daarbij uitgegaan van een succesvolle reparatie ter plaatse. Maar wat nu als het voertuig (met aanhanger of caravan) niet gerepareerd kan worden? Het voertuig moet dan naar de eigen of  dichtstbijzijnde garage gebracht worden. En jij hebt vervangend vervoer nodig dan wel een taxi om om naar huis te kunnen. Je kunt bij het afsluiten van deze aanvullende verzekering kiezen voor vervangend vervoer.

Let op! Sluit geen aparte module af wanneer je lid bent van de ANWB of recht hebt op pechhulp omdat je een nieuwe auto hebt gekocht, wat meestal recht geeft op pechhulp vanuit de dealer.

Voor wie sluit je pechhulp af?

Per verzekeraar (maar dat verschilt onderling) kun je ervoor kiezen om pechhulpverzekering af te sluiten op basis van het kenteken, op persoonlijke basis of als gezin.
Als de aanvullende pechhulpverzekering is afgesloten op het kenteken van de auto dan maakt het niet uit wie in de auto rijdt. Is de verzekering afgesloten op de persoon? Dan ben alleen jij verzekerd voor pechhulp. Dit kan prettig zijn als je meerdere motorvoertuigen hebt. Tot slot kan de pechhulpverzekering afgesloten worden voor alle gezinsleden die woonachtig zijn op het adres van de verzekering.

Autoverzekering Afsluiten

Wil je weten welke verzekeraars een goedkope autoverzekering bieden? Ga dan naar één van onderstaande pagina's om de beste autoverzekering te kiezen of direct je autoverzekering af te sluiten.

Ontdek de verzekeringspakketten van Univé; flinke pakketkorting + gratis ´Cybergerust´ (€2.000 dekking)Ontdek Univé