Dekking WA Beperkt Casco De Moeite Waard? (TIP!)

De WA + Beperkt Casco verzekering neemt toe in populariteit. De extra dekking afgezet tegen de extra premie per maand maakt dit type verzekering voor veel autobezitters interessant! De autoverzekering met dekking WA + Beperkt Casco biedt eigenlijk een optimale dekking (van schade aan de eigen auto) tegen gunstige premievoorwaarden. Velen bestempelen de WA Beperkt Casco verzekering dan ook als de meest optimale dekking. Benieuwd waarom dat nu precies zo is? Dan moet je zeker de onderstaande informatie zeker tot je nemen!

Dus is de WA + Beperkt Casco verzekering de moeite waard? Hoe dan ook, de praktijk leert dat de extra premie ten opzichte van een WA-verzekering de moeite waard is. De extra premie bij een WA + Beperkt Casco Dekking is zeer acceptabel afgezet tegen die van alleen de WA - autoverzekering. Het voordeel is een uitgebreide dekking voor schade aan de eigen auto. Wanneer u de premie per maand betaalt zal u nauwelijks het verschil merken. Bij schade ziet u merkbaar het verschil in uw portemonnee! Het premieverschil WA - verzekering vs WA + Beperkt Casco verzekering is zo'n 3uro tot 15 euro per maand. Tegenover die extra premie staan zeer interessante extra dekkingen welke zorgen voor veel meer zekerheid.

Hieronder gaan we uitgebreid verder in op de voordelen van de extra dekking bovenop de verplichte WA - dekking. Ontdek waarom deze autoverzekering voor uw interessant kan zijn!

START MET VERGELIJKEN! VUL HIERONDER UW GEGEVENS IN. BINNEN 2M DE BESTE AUTOVERZEKERING

Static Template

Wat is de Dekking WA Beperkt Casco verzekering?

snelheidsmeter autoDe WA-verzekering is de autoverzekering die in Nederland verplicht dient te worden afgesloten. Echter, doet zich daarbij een probleem voor. Dat heeft te maken het het feit dat deze verzekering uitsluitend schade indekt aan derden. Schade aan de eigen auto komt voor eigen rekening. Via de WA-verzekering kunt u niets vergoed krijgen.

Wilt u schade aan de eigen auto toch vergoed krijgen? Dan heeft u minimaal een WA Beperkt Casco Dekking nodig. Maar dit is niet voor alle typen en leeftijden auto's even gunstig. De extra premie moet namelijk opwegen tegen vergoeding van schade aan de eigen auto.

De dekking WA Beperkt Casco is er één die bekend staat als een aanvullende dekking. Dit betekent dat u als verzekeringnemer volledig zelf over de mogelijkheid beschikt om te bepalen of je ze gaat afsluiten of niet. In de praktijk wordt dit sterk aangeraden aan mensen die beschikken over een auto met een leeftijd tussen de 6 en 10 jaar. De dekking die het best bij uw auto past wordt op basis van de leeftijd doorgaans als volgt bepaald:

  • Nieuwe auto's tot 6 jaar worden bij voorkeur allrisk verzekerd;
  • Auto's tussen de 6 en 10 jaar worden bij voorkeur WA+ beperkt casco verzekerd;
  • Auto's van 10 jaar of ouder worden bij voorkeur gewoon WA verzekerd;

Er geldt één belangrijke reden waarom u als verzekeringsnemer kiest voor een dekking WA + Beperkt Casco. Die reden is de marginale premie verhoging ten opzichte van de extra dekking voor schade aan de eigen auto. Daarentegen is de premie van een All Risk autoverzekering naar verhouding veel hoger ten opzichte van de (extra) dekking voor schade aan uw auto. Daarom is een All Risk autoverzekering alleen geschikt voor jong(e) (gebruikte) auto's.

Welke dekkingen biedt de WA+ Beperkt Casco verzekering?

Om te kunnen bepalen of de dekking WA Beperkt Casco voor jou al dan niet de beste autoverzekering is dient u uiteraard een goed beeld te hebben van de dekkingen die erdoor worden aangeboden. De dekkingen waar je in dit geval exact op kan rekenen zijn de volgende:

Wat opvalt aan de Dekking WA + Beperkt Casco is dat schade aan de eigen auto - ontstaan tijdens rijden of stilstaan - vergoed kan worden met deze verzekeringspolis. Het verzekerde schadebedrag hangt af van de situatie van de schade en de verzekeraar met haar verzekeringsvoorwaarden (en eventuele uitsluitingen). Het is daarom altijd van belang om u even grondig te verdiepen in de geldende polisvoorwaarden en uw recht op vergoeding van schade.

Uitsluiting van een WA Beperkt Casco Dekking

We kennen drie type polissen als het gaat om het verzekeren van uw auto. We kennen de verplichte WA-verzekering, de uitgebreidere WA+ Beperkt Casco verzekering en de Allriskverzekering. De Allriskverzekering geeft de meest uitgebreide dekking voor schade; van de verplichte dekking voor schade die u anderen toebrengt als schade aan de eigen auto.

Een Allriskverzekering dekt ten minste alle schades volgens de verplichte WA-verzekering en de WA + Beperkt Casco verzekering. Maar daarbovenop komen nog een aantal aanvullende dekkingen. Daarvoor betaalt u dan weer een extra premie. Het gaat hierbij om:

  • Een dekking voor schade door eigen toedoen;
  • Een dekking voor schade als gevolg van vandalisme;

Voor de twee bovenstaande dekkingen geldt dat ze standaard niet worden aangeboden door een WA+ Beperkt Casco verzekering. Veroorzaakt u met andere woorden zelf schade door met uw auto een paaltje aan te rijden? Dan zal u tot de vaststelling komen dat deze door een dekking WA Beperkt Casco niet zal worden vergoed.

Ook schade door vandalisme zal niet door een WA + Beperkt Casco verzekering worden vergoed. Heeft u een gloednieuwe auto of geld geleend (lease, koop of afbetaling) voor uw auto? Dan is het beter een Allrisk dekking te hebben in plaats van een WA + beperkt Casco dekking.

Wanneer een WA+ Beperkt Casco verzekering afsluiten?

Wilt u naast de verplichte WA - dekking extra verzekerd zijn voor schade aan de eigen auto veroorzaakt door andere bestuurders? Dan is de WA + Beperkt Casco Dekking de juiste polis. U bent dan verzekerd voor schade die u anderen toebrengt en schade aan de eigen auto.

De WA - dekking is verplicht voor ieder voertuig in Nederland. Met die verplichting heeft het slachtoffer van een ongeval altijd recht op schadevergoeding. Met het Beperkt Casco deel kunt u rekenen op extra zekerheden die reeds eerder werden genoemd.

 

Aanvullende op deze dekking is het zo dat je kan rekenen op de extra zekerheden die eerder op deze pagina reeds werden aangegeven. De WA dekking wordt doorgaans als niet voldoende bestempeld wanneer er (vrij) frequent gebruik wordt gemaakt van het voertuig en wanneer deze over de leeftijd beschikt van 6 tot 10 jaar. Beschikt jouw auto inmiddels over leeftijd van meer dan 10 jaar? Dan wordt het omwille van de lagere premie aangeraden om te kiezen voor een WA-dekking.

Hoe wordt de premie van deze verzekering berekend?

Door gebruik te maken van een vergelijkingsmodule wordt het in de praktijk meteen duidelijk wat de kosten per maand zijn voor de autoverzekering die u wil afsluiten. Uw auto direct verzekeren zonder het uitvoeren van een vergelijking is niet aan te raden. Vergelijken levert immers een goed beeld op van wat een autoverzekering kost. Ook als er aanvullende verzekeringen worden afgenomen. Daarmee is dan de extra premie en dekking ten opzichte van de WA - verzekering inzichtelijk en kunt u een goede afweging maken! Ook krijgt u een goed idee van uw huidige autoverzekeraar in relatie tot andere verzekeraars.

Voor de premie die wordt berekend voor de WA Beperkt Casco verzekering geldt dat ze wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren zoals:

  1. De verzekeraar die de verzekering aanbiedt;
  2. De exacte leeftijd waar het voertuig over beschikt;
  3. De waarde die de auto vertegenwoordigt;

De autoverzekeraar baseert haar premie vooral op de dagwaarde van het voertuig. Maar er zijn ook autoverzekeraars die de cataloguswaarde van de auto als uitgangspunt nemen.

Hoe dan ook, de praktijk leert dat de extra premie ten opzichte van een WA-verzekering de moeite waard is. De extra premie bij een WA + Beperkt Casco Dekking is zeer acceptabel afgezet tegen die van alleen de WA - autoverzekering. Het voordeel is een uitgebreide dekking voor schade aan de eigen auto. Wanneer u de premie per maand betaalt zal u nauwelijks het verschil merken. Bij schade ziet u merkbaar het verschil in uw portemonnee! Het premieverschil WA - verzekering vs WA + Beperkt Casco verzekering is zo'n 3uro tot 15 euro per maand. Tegenover die extra premie staan zeer interessante extra dekkingen welke zorgen voor veel meer zekerheid.

Hoeveel bedraagt het eigen risico bij een WA+ Beperkt Casco verzekering?

Voor elke aanvullende autoverzekering die er op de markt wordt aangeboden geldt dat er sprake is van een bepaald eigen risico. Gemiddeld gezien is dit eigen risico bij een WA Beperkt Casco dekking gelegen tussen de 135 en 150 euro per schadegeval.

Als verzekeringnemer beschikt u vaak over de mogelijkheid om het eigen risico binnen bepaalde grenzen te verhogen of te verlagen. Een hoger eigen risico gaat meestal gepaard met een lager maandelijkse premie autoverzekering. En omdat u hiermee garant staat voor meer kosten kan de verzekeraar de premie voor u verlagen.

Het probleem bij het eigen risico is dat veel mensen dit niet in één keer kunnen betalen. Op dit vlak moet u goed bedenken hoeveel u bereidt bent en kunt betalen wanneer u schade veroorzaakt. U kunt de verzekeraar aangeven om het eigen risico te verlagen. Echter zal de verzekeringspremie onevenredig sterk stijgen. Denk daar dus goed over na.

Het is dan ook in de praktijk vooral zaak om op dit vlak op een bepaald evenwicht te kunnen rekenen. Zo voorkomt u dat u een te hoge verzekeringspremie moet betalen terwijl u tegelijkertijd ook voorkomt dat je bij schade een te groot bedrag zelf moet betalen.

Veel gestelde vragen over Dekking WA + Beperkt Casco

Hieronder een aantal veelgestelde vragen over de WA + Beperkt Casco en dekking van de schade. Lees deze goed door want misschien heeft u al direct antwoord op bepaalde vragen die niet in de tekst zijn behandeld!

Is een total loss ingedekt of niet?

Een vaak voorkomende vraag is of een WA + Beperkt Casco dekking geeft tegen Total Loss. Het antwoord daarop is NEE, niet als de schade is ontstaan door eigen schuld. Is er een total loss ontstaan door toedoen van iemand anders? Dan is het de WA-verzekering van de tegenpartij die zorgt voor dekking van de schade. Dit dus voor alle duidelijkheid ongeacht de autoverzekering waar je zelf over beschikt.

Volstaat een WA Beperkt Casco Dekking bij een lening of leasing?

Heeft u ervoor gekozen om voor de aankoop van uw auto een autolening af te sluiten? Of heeft u gekozen voor het afsluiten van een leasecontract? In beide gevallen is het altijd van belang om even stil te blijven staan bij de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

Bij lease is het doorgaans zo dat u verplicht bent om gedurende de volledige looptijd van het leasecontract een Allriskverzekering af te sluiten. Zo wordt niet alleen een optimale veiligheid voor de verzekeraar, maar ook voor de verzekeringnemer gecreëerd. Bij een autolening zijn de voorwaarden doorgaans veel minder strikt.

Ondanks bovenstaande wordt het ook gedurende de looptijd van een autofinanciering altijd aangeraden om te kiezen voor minstens een WA+ Beperkt Casco verzekering. Doe je dat niet? Dan ben je helemaal niet ingedekt voor welke schade dan ook die kan ontstaan aan je eigen voertuig.

Wil je gedurende de looptijd van je autofinanciering verzekerd zijn van de best mogelijke dekking tegen schade? Dan kies je uiteraard bij voorkeur voor de WA Volledige Casco dekking.

Autoverzekering WA + Beperkt Casco Dekking vergelijken

Het is moeilijk om zonder vergelijker een goede autoverzekering te vinden. Zoveel keus en opties dat het al snel overweldigend wordt. Daarom is er de vergelijkingsmodule van Autoverzekeringafsluiten24.nl! Ga direct naar één van onderstaande pagina's door op de blauwe knop te drukken!

Ontdek de verzekeringspakketten van Univé; flinke pakketkorting + gratis ´Cybergerust´ (€2.000 dekking)Ontdek Univé