Is Diefstal uit Auto Verzekerd? (+autodiefstal en sleuteldiefstal)

Bij autodiefstal of auto-inbraak kun je afhankelijk van de dekking - zonder gevolgen voor je bonus-maluspositie - de schade claimen bij de verzekeraar. Hoe is diefstal uit auto verzekerd? En van de auto zelf? Om voor inbraak, autodiefstal of sleuteldiefstal een vergoeding te krijgen zal je minimaal een beperkt casco dekking moeten hebben. Ook bij autodiefstal zal je minimaal een beperkt casco dekking moeten hebben. Voor nieuwe auto´s kunnen andere voorwaarden gelden.

Bij inbraak verschilt de maximale vergoeding enorm, vergelijken loont dus. We kunnen alvast verklappen dat bij Centraal Beheer, FBTO en Interpolis accessoires onbeperkt zijn meeverzekerd. Let op dat je inboedelverzekering ook een rol kan spelen (hieronder lees je meer daarover).

Verzeker je auto direct goed en maak een vergelijking voor accessoires dekking en vergoeding bij diefstal! Vul hieronder je gegevens in en start direct met vergelijken!

Static Template

Spullen gestolen uit de auto? Controleer je verzekering

Heb je te maken gehad met auto-inbraak? Dan is dit de hamvraag: is diefstal uit auto verzekerd ? Daarvoor moet je dan op de hoogte zijn van jouw accessoires-dekking, inboedelverzekering, nieuwwaarderegeling, een eventuele schadeclaim en gevolgen voor je opgebouwde schadevrije jaren. Het is veel maar wordt allemaal duidelijk wanneer je onderstaande toelichting hebt gelezen.

Accessoires-dekking op je autoverzekering?

auto in donker geparkeerd tegen diefstalAuto-inbraak is vervelend. Er is naast schade aan de auto ook diefstal van onderdelen of persoonlijke bezittingen. Afhankelijk van het soort polis (dekking) biedt de verzekeraar een vergoeding voor schade of gestolen spullen. Wat en wanneer vergoedt de autoverzekering of je inboedelverzekering?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat af-fabriek-accessoires standaard meeverzekerd zijn in de autoverzekering. Later ingebouwde accessoires geef je apart aan bij je verzekeraar.

Diefstal van losse accessoires uit de auto zijn niet standaard meeverzekerd. Diefstal hiervan kun je vergoed krijgen via de inboedelverzekering of de reisverzekering als je op vakantie was.

WA + Beperkt Casco Dekking
Met deze dekking ben je verzekerd voor diefstal, inbraak en ruitschade aan de auto. Kies je voor een autoverzekering met WA + Beperkt Casco dan is er standaard dekking voor accessoires. Let op dat de maximale vergoeding tussen verzekeraars enorm verschilt en een vergelijking echt noodzakelijk is. De consumentenbond geeft aan dat de vergoeding varieert van 500 euro tot 5000 euro (bron).

Wil je accessoires onbeperkt meeverzekerd hebben? Kies dan voor een WA + Beperkt Casco Dekking van Centraal Beheer, FBTO of Interpolis.

WA + Volledig Casco (Allrisk)
Met een WA + Volledig Casco is er ook standaard dekking voor accessoires, meestal met dezelfde dekking als wanneer je kiest voor een beperkt casco dekking. Kies je voor deze uitgebreide dekking dan zijn ook hier Centraal Beheer, FBTO en Interpolis een uitstekende keuze.

Let erop dat losse navigatie of accessoires niet gedekt zijn middels een beperkt casco of allrisk verzekering. Deze vallen onder de inboedel- of reisverzekering. Ook kan voor sommige accessoires een lagere maximumvergoeding gelden. Wel kun je bij je autoverzekeraar tegen meerprijs een aanvullende verzekering afsluiten.

Nieuwwaarde en dagwaarderegeling
Met een WA + Volledig Casco zijn later ingebouwde accessoires ook gedekt. Echter op moment van schade kan nieuwwaarde of dagwaarde voor ingebouwde accessoires gelden. Wil je ingebouwde accessoires apart verzekeren, let dan goed op welke termijn de verzekeraar hanteert en wanneer de verzekeraar de lagere dagwaarde uitkeert.

Inboedelverzekering of reisverzekering?
Als er losse spullen zijn gestolen uit de auto dan zal de autoverzekering de schade niet uitkeren. Als losse spullen zoals een laptop of losse navigatie van Tomtom zijn gestolen uit de auto dan kun je die claimen op de inboedelverzekering. Wel geldt op de inboedelverzekering een maximum van 500 euro die je kunt claimen.

Diefstal en inbraakschade claimen?

Afhankelijk van de schade en de gestolen spullen uit de auto bepaal je op welke verzekering je de schade wilt claimen. Want het is niet zo dat inbraak en diefstal altijd op de autoverzekering te verhalen zijn.

Inboedelverzekering
Losse spullen in de auto vallen onder de inboedelverzekering. Dit kan van alles zijn zoals een jas, laptop, boeken en CD´s. Om te kunnen claimen, zal je moeten kunnen bewijzen dat op moment van inbraak de auto op slot stond en de de spullen niet in het zicht gelegen hebben. Tevens geldt bij de meeste verzekeraars een maximum aan het te claimen bedrag. Dit is terug te vinden in de polisvoorwaarden.

Reisverzekering
Inbraakschade en diefstal kan ook voorkomen tijdens de vakantie. Heb je geen uitgebreide dekking waardoor diefstal uit auto niet is verzekerd? Mogelijk kun je dan de schade verhalen op de reisverzekering. Ook hier zijn weer voorwaarden aan verbonden namelijk:

-diefstal gebeurde tijdens de vakantie
-auto was geparkeerd op een veilige plek
-de auto was goed afgesloten en de spullen waren van buitenaf niet zichtbaar
-je kunt de inbraak (met diefstal) aantonen a.d.h.v. braaksporen

Let op dat je moet een doorlopende reisverzekering dubbel verzekert kunt zijn ten opzichte van je inboedelverzekering. Zoek even uit hoe jij verzekert wilt zijn, want met een reisverzekering ben je niet alleen gedekt voor diefstal of inbraak uit de auto.

Autoverzekering
Inbraakschade aan de auto en onderdelen die af-fabriek in de auto zaten zoals en autoradio of navigatie kun je claimen op de autoverzekering. Je moet hiervoor wel minimaal een WA + Beperkt Casco hebben.

Claim je schade op je autoverzekering? Dan hebben schades die vallen onder de beperkt casco dekking - zoals inbraak en diefstal - geen gevolgen voor je no-claim korting. Andere niet verhaalbare schades gaan wel ten koste van je no-claim korting.

Je kunt ook een aanvullende dekking voor accessoires afsluiten bij je verzekeraar voor bijvoorbeeld geïntegreerde audio apparatuur of een dashcam. Je betaalt dan extra premie maar bent verzekerd tot 15.000 euro of zelfs onbeperkt.

Beveiligingseisen auto voor de autoverzekering

Verzekeraars stellen voorwaarden aan de beveiliging van de auto tegen diefstal. Vooral voor duurdere auto´s gelden strengere eisen. Verzekeraars eisen dan een hogere alarmklasse ten opzichte van andere auto´s.

Voor iedere auto is minimaal een startonderbreker verplicht gesteld waarmee je voldoet aan beveiligingsklasse 1. Heb je een dure auto boven de 50.000 euro dan zal de verzekeraar extra eisen stellen. Je hebt dan een door KIWA-SCM goedgekeurd beveiligingssysteem nodig. Je krijgt hiervoor een certificaat dat 3 jaar geldig is. Laat dit certificaat niet verlopen want er is dan geen dekking meer tegen diefstal.

Beveiligingseisen zijn niet alleen bepalend voor de waarde van de auto maar ook het type polis. Bij een WA verzekering zal de verzekeraar geen extra eisen stellen omdat schade aan de eigen auto niet is verzekerd. Maar bij een WA + Beperkt Casco of Allrisk verzekering wel.

De Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM) kan de volgende beveiligingseisen toekennen aan een auto:
-Alarmklasse 1: Deze is verplicht voor alle auto´s en is een (dubbele) startonderbreker wat wil zeggen dat de auto niet start zonder sleutel en de startmotor (en brandstoftoevoer) onderbreekt.
-Alarmklasse 2: De auto is beveiligd met een startonderbreker en inbraakalarm. Bij het forceren van een slot of raam zal het alarm afgaan en de autolichten gaan knipperen.
-Alarmklasse 3: Deze klasse bevat alles t/m klasse 2 inclusief de hellingdetectie. Dit houdt in dat wanneer de auto van hellingshoek verandert - bijvoorbeeld bij het stelen van velgen - er een alarm afgaat.
-Alarmklasse 4 en 5: Naast de beveiligingseisen t/m klasse 3 is er een voertuigvolgsysteem ingebouwd. Na een diefstal kan  het voertuig opgespoord worden door het volgsysteem in te schakelen. Als de auto alarmklasse 5 heeft zal het volgsysteem direct geactiveerd worden wanneer het alarm afgaat.
-Alarmklasse TV: Een terugvindsysteem waarmee 80% van de auto´s worden teruggevonden.

Autosleutels gestolen

auto sleutels gestolenNaast autodiefstal of inbraak kunnen ook je autosleutels gestolen worden. Dat kan op elk onbewaakt moment gebeuren als je onderweg bent of even je spullen onbewaakt achterlaat. Of diefstal van autosleutels is gedekt hangt ook weer af van je dekking autoverzekering.

Met een WA-dekking krijg je geen vergoeding voor diefstal van je autosleutels. Met een WA + Beperkt Casco of een Allrisk dekking kun je gesloten autosleutels wel claimen. Het bij laten maken van de sleutels na diefstal heeft geen gevolgen voor de no-claimkorting en opgebouwde schadevrije jaren.

Als je de autosleutels zelf verliest dan dan is er geen dekking met een WA of WA + Beperkt Casco verzekering. Wil je de kosten voor het bij laten maken van een sleutel claimen bij je verzekeraar? Dan gaat dit ten koste van je no-claimkorting en schadevrije jaren.

Keyless entry sloten
Een nieuwe ontwikkeling bij duurdere auto´s waarmee sleutels niet meer nodig zijn voor het handmatig openen van sloten en starten van de auto. Dit kan nu op afstand met een keyless entry sleutel dat op basis van een signaal sloten opent en zelfs de auto start.

Helaas is deze techniek niet waterdicht en hebben dieven een manier gevonden om op afstand het signaal te kopiëren wanneer je jouw keyless entry sleutel gebruikt. Na het succesvol kopiëren van het signaal kunnen dieven de auto meenemen zonder dat het alarm afgaat. Daarom is voor dit soort auto´s een extra beveiligingssysteem nodig.

Vanaf 1 januari 2021 stellen verzekeraars extra beveiligingseisen voor auto´s met keyless entry systeem. Als de auto voldoet krijg je een certificaat voertuigbeveiliging. Heb je geen geldig certificaat? Dan rijd je automatisch onverzekerd rond. Bekijk deze website om te zien of jouw auto extra beveiliging nodig heeft voor de verzekering.

Kentekenplaat gestolen of verloren

Zijn je kentekenplaten gestolen of ben je een nummerbord verloren? Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie en bestel nieuwe kentekenplaten.

Een kentekenplaat bestel je bij een van de door de RDW erkende leveranciers voor kentekenplaten. Om de kentekenplaten mee te krijgen zal je een geldig legitimatiebewijs en het originele voertuigbewijs (kentekenbewijs deel IA) moeten meenemen. De kosten voor een nieuw kenteken zijn ongeveer 35 euro.

Een nieuw kenteken bevat een duplicaatcode wat aangeeft hoe vaak de kentekenplaten opnieuw zijn uitgegeven. Daarmee ben je ook niet meer aansprakelijk voor strafbare feiten die gepleegd worden met de originele nummerborden.

Als je één kentekenplaat bent verloren dan ben je alsnog verplicht om 2 nieuw platen aan te vragen.

Autoverzekering vergelijken? Kenteken nodig!
Om je autoverzekering gemakkelijk te vergelijken via onze vergelijker heb je het kenteken nodig. Na het invullen van het kenteken worden de gegeven van je auto automatisch opgehaald en gebruikt binnen de vergelijker. Als je geen kenteken hebt dan heb je de volgende technisch gegevens van de auto nodig:
-merk
-model
-bouwmaand
-brandstof
-type versnellingsbak
-type auto

Om de autoverzekering daarna aan te vragen heb je ook nog de meldcode en gegevens kentekenhouder nodig.

Mijn auto is gestolen. Wat moet ik doen?

Help mijn auto is gestolen! Wat moet ik nu doen? Naast flink balen, moet je ook een aantal zaken regelen.  Allereerst moet je aangifte doen bij de politie. Daarnaast moet je de auto opgeven als vermist en dien je jouw autoverzekeraar op de hoogte te stellen van het feit dat je auto is gestolen. Als je direct het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VBV) belt dan wordt zowel de politie als de verzekeraar ingelicht. We laten hieronder zien wat nodig is als je apart aangifte doet.

Doe aangifte bij de politie
Neem contact op met de politie om jouw auto te registreren als gestolen. Zij zullen hiervan een melding maken bij de Rijksdienst van het wegverkeer (RDW). Hierdoor ben je niet meer aansprakelijk voor eventuele schade die met jouw auto wordt gemaakt en hoef je geen motorrijtuigenbelasting meer te betalen.

Zodra je naar de politie gaat, neem dan de volgende zaken mee en/of zoek van te voren op:

  • Kentekenbewijs
  • Eventuele bijzonderheden aan de auto, zoals een beschadiging of een specifiek merk navigatie/radio
  • Locatie waar de auto is gestolen
  • Merk en type van de auto
  • Indien bekend; Kilometerstand
  • Dagwaarde van de auto
  • Serienummers van eventuele goederen die in de auto lagen, zoals een telefoon of een camera

Geef je auto op als vermist
Neem contact op met het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VBV) om de auto op te geven als vermist. Hiervoor bel je het telefoonnummer 071-3641777 of je meldt het via de website. Ook als je autoverzekering hebt, dien je de auto als vermist op te geven.

Stel de verzekeraar op de hoogte
Breng ook de autoverzekeraar op de hoogte van de diefstal. De verzekeraar schort de verzekeringsdekking dan op en zal het kenteken afmelden bij de RDW. Je betaalt vanaf dan geen premie meer voor de autoverzekering. Het hangt echter af van het type dekking of je uitkering krijgt bij autodiefstal.

Vervangende auto bij diefstal
Bij diefstal van je auto heb je met een WA-dekking geen recht op vervangend vervoer. Dat is anders met een beperkt- of volledig casco dekking. Je krijgt dan een andere auto mee als de reparatie gebeurt door een aangesloten schadehersteller. Daarnaast kun je met een dekking voor diefstal ook de kosten voor vervangend vervoer declareren bij je verzekeraar, meestal voor maximaal 30 dagen. De dagvergoeding verschilt sterk per verzekeraar.

Uitkering door verzekeraar
Met een WA-dekking is er geen dekking voor diefstal.
Met een WA + Beperkt Casco en een Allrisk verzekering heb je wel dekking tegen diefstal en ontvang je een uitkering voor de auto en accessoires in de auto. Bij nieuwe auto´s is de nieuwwaarderegeling gunstig omdat je dan in het eerste jaar een uitkering krijgt dat hoog genoeg is om een nieuwe auto te kopen. Na jaar 1 verschilt de uitkering zeer sterk per verzekeraar.

Om recht te hebben op een uitkering zal je de autosleutels en alle delen van het kentekenbewijs moeten inleveren. Zorg ervoor dat je die dus goed thuis opbergt en laat ze niet in de auto achter. Want zonder kentekenbewijs krijg je geen uitkering! Verzekeraars gaan meestal na 30 dagen over tot uitkering omdat er nog een kans bestaat dat de auto teruggevonden kan worden.

Kentekenbewijs kwijt? Vraag dan een nieuwe op bij de RDW. Na verlies of diefstal van een papieren kentekenbewijs krijg je een kentencard opgestuurd. Hier kun je meer informatie over het aanvragen van een nieuw kentekenbewijs bij de RDW

Auto is teruggevonden! Wat nu?
Het kan natuurlijk gebeuren dat de auto na een tijdje weer teruggevonden wordt. Mocht de auto nog in goede staat zijn, waardoor je er weer mee kunt rijden, dan zal de politie de melding van diefstal ongedaan maken. Dit houdt in dat het afgemeld wordt bij de RDW en je vanaf dan weer premie dient te betalen voor zowel de autoverzekering als de motorrijtuigenbelasting.

Hoe kun je autodiefstal voorkomen?

Diefstal van je auto voorkomen is moeilijk. Zeker als deze niet in een parkeergarage staat. Maar je kunt wel de kans op autodiefstal verkleinen door te bedenken waar je de auto parkeert, hoe je de auto beveiligd en beschermd.

Als je geen garage hebt of eigen oprit, parkeer de auto dan in het zicht van omliggende huizen op de aangewezen parkeerplekken. Meestal wordt aangeraden om op een verlichte plek te parkeren maar dat is ook heel gemakkelijk voor inbrekers om direct te zien of er iets waardevols in de auto ligt. Dus zorg eerder dat de omgeving veilig en betrouwbaar genoeg is.

Voor nieuwe of gewilde auto´s (voor diefstal) is extra beveiliging aan te raden. Gebruik bijvoorbeeld een stuurslot of of verbind je auto met een app zodat je de locatie kunt opvragen bij diefstal.

Heb je een auto met keyless-functie? Ook dan kun je maatregelen nemen om de kans op diefstal te verkleinen. Om de kans op diefstal helemaal weg te nemen kun je via de dealer de keyless-functie uitschakelen.

Wil je deze functie toch behouden? Laat dan een goed beveiligingssysteem integreren. En tot slot is het niet raadzaam om je sleutels bij de voordeur te bewaren. Dieven kunnen dat het signaal van je sleutel oppikken met een apparaat en daarmee je auto openen. Bewaar de sleutels in een speciale hoes of metalen doos en test of dit het signaal tegenhoudt.

Ontdek de verzekeringspakketten van Univé; flinke pakketkorting + gratis ´Cybergerust´ (€2.000 dekking)Ontdek Univé