Wat is een APK-Keuringsrapport en Waar Bewaar je Die?

Als bewijs voor de apk-keuring ontvang je een APK-keuringsrapport waarin de uitslag van de apk-keuring is vastgelegd in reparatie-, advies- en afkeurpunten door de keurmeester. Een apk goedgekeurde auto krijgt een nieuwe apk-vervaldatum mee.

Het apk-keuringsrapport is belangrijk om te hebben. Waarom dit rapport belangrijk is lees je in deze blog.

Het keuringsrapport kun je niet online inzien vanwege privacy gevoeligheid. Wel kun je andere gegevens inzien van de auto door middel van een kentekencheck.

TIP! Doe een kentekencheck en ontvang gratis alle informatie uit het RDW kentekenregister over het voertuig. Met deze voertuiggegevens kun je een schat aan informatie bekijken.

Dus wat is het apk-keuringsrapport en waar bewaar je deze veilig? Het apk-keuringsrapport bevat alle belangrijke bevindingen n.a.v. de apk-keuring met daarin vastgelegd reparatie-, advies- en afkeurpunten door de keurmeester. Als de auto is afgekeurd staan er afkeurredenen. Als een auto is goedgekeurd vind je in dit rapport de nieuwe apk vervaldatum. Het is in Nederland niet verplicht om het keuringsrapport in de auto te hebben maar in het buitenland kan er wel om gevraagd worden.

We lichten hieronder het belang van het keuringsrapport verder toe en wat je bijvoorbeeld kunt doen als je het niet eens bent met de bevindingen op het keuringsrapport.

Uitleg van het apk-keuringsrapport

apk-keuringsrapportWat staat er allemaal in het apk-keuringsrapport? Het apk-keuringsrapport is opgesteld n.a.v. de apk-keuring en bevat een overzicht van reparatie-, advies- en afkeurpunten op basis waarvan de auto is afgekeurd of goedgekeurd.

Als de auto is goedgekeurd zal je geen bevindingen vinden op het keuringsrapport. Je zal onder toelichting no.7 ´resultaat keuring´ zien dat de auto is goedgekeurd. Onder toelichting no.8 van het keuringsrapport zie je tot wanneer de apk geldig is.

Is de auto afgekeurd? Dan zie je onder toelichting no. 7 afgekeurd, zie afkeurpunten. Onder toelichting no. 6 lees je dan de reparatieadvies-, advies-, reparatie- of afkeurpunten en nadere uitleg. In deze toelichting geeft de apk-keurmeester aan waarom de auto is afgekeurd en waarom.

De auto moet voor de vervaldatum opnieuw gekeurd zijn. Als de auto niet opnieuw is gekeurd na afkeur, dan mag de auto niet meer de weg op.

In veel gevallen kan de reparatie direct na de apk-keuring plaatsvinden waardoor op het keuringsrapport onder toelichting no.7 ´resultaat keuring´ men aangeeft dat de auto is goedgekeurd na reparatie. Men geeft dan op het keuringsrapport aan wat de reparatiepunten zijn geweest waardoor de auto alsnog is goedgekeurd voor de apk.

Let op dat alle benodigde gegevens netjes zijn ingevuld zoals bijvoorbeeld de tellerstand waardoor je zelf kan bijhouden na hoeveel kilometer een grote beurt is gedaan of olie dan wel andere vloeistoffen zijn ververst.

Via ditzelfde apk-keuringsrapport kun je een verzoek tot herkeuring doen na een afkeuring. Je zal dan op aangeven van de RDW met de auto naar een keuringsstation worden geroepen ten behoeve van een deskundigenonderzoek.

Bekijk apk-keuringsrapport om een voorbeeld te zien.

Wat zijn reparatiepunten?

Apk reparatiepunten zijn verplicht om de auto opnieuw door de keuring te laten komen. De aangegeven reparatiepunten zijn een eis voordat er goedkeuring gegeven kan worden.

Wat zijn afkeurpunten?

Van de aangegeven afkeurpunten kunnen direct een aantal opgelost worden door de keurmeester / garagemonteur. Bijvoorbeeld te zachte banden of niet deugdelijke verlichting. Andere punten kosten meer tijd voor reparatie waardoor een nieuwe afspraak nodig is en de auto voor de eigenlijke keuring is afgekeurd.

Na afkeur kun je overgaan tot reparatie of besluiten de auto naar de sloop te brengen dan wel te verkopen.

Zorg ervoor dat de auto op tijd een herkeuring heeft binnen 2 maanden na de vervaldatum van de laatste apk-keuring. Anders krijg je een boete.

Wat zijn adviespunten?

Van de aangegeven adviespunten verwacht men dat reparatie binnen een jaar nodig is. Dit kunnen adviespunten zijn omtrent banden, remmen, distributieriem  etc. Het advies hieromtrent is om deze nodige reparaties niet te lang te laten wachten maar binnenkort hiervoor een afspraak te maken bij de garage. Op een gegeven moment kan je met pech komen te staan.

Veelgestelde vragen

Zet je autopremie NU VAST met 20% KORTING bij UnitedConsumers! Actie geldig t/m 31 meiNaar Actiepagina