Home » Schadevrije jaren

Slim Op Weg: Alles over schadevrije jaren (opbouw)

Home » Schadevrije jaren

Goed rijgedrag wordt beloond door verzekeraars. Het aantal jaar dat je geen schade claimt noemt men schadevrije jaren. Door schadevrije jaren op te bouwen ontvang je korting op de verzekeringspremie. Zolang je geen schade claimt zal de korting jaarlijks toenemen, terwijl die afneemt als je schade claimt.

Maar hoe lang blijven schadevrije jaren geldig? En kunnen deze ook vervallen? En bouw ik ook schadevrije jaren op met een lease auto? je vindt antwoord op deze en meer vragen in deze blog. Lees snel verder!

TIP! Via onze vergelijkingsmodule kun je aan de hand van het aantal opgebouwde schadevrije jaren eenvoudig alle verzekeraars vergelijken op basis van premie! Natuurlijk kun je op nog veel meer factoren vergelijken. Doe dit regelmatig.

Hoe werken schadevrije jaren?

Als je een autoverzekering hebt betaal je premie. Die premie is van verschillende factoren afhankelijk namelijk, type en gewicht van de auto, bestuurder, nieuwwaarde auto en je woongebied. Wat veel invloed heeft op de hoogte van de premie zijn je opbouwde schadevrije jaren. Want door het opbouwen van schadevrije jaren kun je treden stijgen op de bonus malus ladder. Daarmee krijg je no-claim korting op de premie autoverzekering.

Voor de verzekeraar is het aantal opgebouwde schadevrije jaren een indicatie van jouw rijvaardigheid en veiligheid op de weg. En zo lang je geen claim indient bij de verzekeraar willen verzekeraars graag je auto verzekeren. En zolang je geen schade rijdt bouw je schadevrije jaren op. Hoe meer schadevrije jaren je opbouwt, hoe hoger je stijgt op de bonus/malus ladder en hoe lager de verzekeringspremie wordt.

Wat is een bonus/malus ladder?

De bonus/malus ladder is een tabel waarin de verzekeraar heeft opgenomen hoeveel korting een automobilist krijgt bij een bepaald aantal schadevrije jaren. Iedere autoverzekeraar hanteert een eigen tabel dat bepaalt hoeveel korting verkregen kan worden op de autoverzekering. Na elk jaar schadevrij rijden krijgt je meer korting op de autopremie. Bij schade stijgt de autopremie door een daling op de bonus/malus ladder.

Schadevrije jaren opbouwen

Elke beginnende bestuurder heeft ermee te maken dat er nog weinig schadevrije jaren zijn opgebouwd. Hierdoor is de premie autoverzekering relatief hoog ten opzichte van bestuurder die bijvoorbeeld al 10 jaar schadevrij rijden met hun auto. Maar op de hoogte van de premie voor de aankomende jaren heb je zelf een beetje invloed namelijk, door bewust rijgedrag in de praktijk te brengen en daarmee schade voorkomen.

Met bewust rijgedrag bedoelen wij het vermijden van ongevallen, defensief rijgedrag, bewust zijn van je rijomstandigheden en het regelmatig controleren en onderhouden van je auto.

Wat bereik je precies met bewust rijgedrag? Wel, door geen schade te rijden kun je voor ieder jaar dat je geen schade claimt schadevrije jaren opbouwen. Als je wel schade claimt verlies je schadevrije jaren. Meestal verlies je bij één schadeclaim minimaal 5 schadevrije jaren. Als beginnende bestuurder kun je daardoor met negatieve schadevrije jaren te maken krijgen.

Schadevrije jaren opbouwen via ouders

schadevrije jaren opbouwen - auto op snelwegEen vraag die wij vaak krijgen is deze: "kan ik schadevrije jaren opbouwen via mijn ouders?" En het antwoord daarop is nee. Want schadevrije jaren zijn persoonsgebonden. Dit wil zeggen dat het opbouwen van schadevrije jaren gaat via de verzekeringsnemer en niet via het kenteken (de auto). Als je af en toe in een andere auto rijdt bouw je geen schadevrije jaren op.

Ben je een beginnende bestuurder en rijd je vaak in de auto van je ouders? Dan ben je verplicht dit aan te geven bij de verzekeraar. Als jonge bestuurder ben je een groter risico voor de verzekeraar waardoor zij extra premie in rekening willen brengen. Als verzekeraar hiervan niet op de hoogte is dan kan het zijn dat je schade niet vergoed krijgt of zelf wordt aangemerkt als fraudeur.

Schadevrije jaren opbouwen lease auto

Met een leaseauto bouw je officieel geen schadevrije jaren op. Bij een leaseauto sluit je zelf geen autoverzekering af en komt de auto niet op naam te staan. In principe bouw je dus geen schadevrije jaren op. Sinds 1 januari 2022 hebben alle - bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeringsmaatschappijen - om een eenduidig beleid te gaan voeren met betrekking tot de opgebouwde schadevrije jaren in een leaseauto. Het is per die datum dan ook mogelijk om schadevrije jaren opgebouwd met een leaseauto mee te nemen naar een andere verzekeraar middels een leaseverklaring. Daarmee kun je de zuivere schadevrije jaren laten opvoeren in Roy-Data.

Schadevrije jaren overdragen aan partner

Veel mensen vragen zich af of de opgebouwde schadevrije jaren zijn over te dragen aan de partner. Logisch, want veel gezinnen hebben maar één auto waar beide partners regelmatig in rijden. Kun je in sommige gevallen de schadevrije jaren overdragen op de partner als je deze samen hebt opgebouwd? Wat gebeurt er na een scheiding?

Wel, allereerst is het zo dat schadevrije jaren samen met de partner opgebouwd kunnen worden echter, de officiële registratie van schadevrije jaren is verbonden aan één persoon en wel diegene die de auto op naam heeft staan. Daarom zal bij een scheiding tussen jou en je partner de schadevrije jaren overgaan op één van beide partners. Maar als er twee auto's zijn die op één naam verzekerd zijn dan kan het aantal schadevrije jaren van één van de auto's overdragen worden aan de partner of worden verdeeld. Je partner moet dan afstand doen van zijn/haar schadevrije jaren met een afstandsverklaring.

Het is ook wel logisch dat schadevrije jaren niet zomaar overdraagbaar zijn. Voor verzekeraars is het aantal opgebouwde schadevrije jaren immers het bewijs van goed rijgedrag. En verzekeraars willen goed rijgedrag belonen met een korting op de premie autoverzekering.

In principe zijn schadevrije jaren dus niet overdraagbaar. Maar wat nu als één van de partners komt te overlijden? In dit geval is er een uitzonderingssituatie. Vanaf 1 januari 2022 geldt dat bij iedere verzekeraar de schadevrije jaren overdraagbaar zijn op de achterblijvende partner na overlijden.

Kunnen schadevrije jaren vervallen?

Je opgebouwde schadevrije jaren is een waardevol bezit. Die wil je niet zomaar verliezen. Hoe kun je deze opgebouwde schadevrije jaren goed beschermen zodat deze niet verloren gaan? Of nog erger, komen te vervallen?

Dus kunnen je opgebouwde schadevrije jaren komen te vervallen? Na het stopzetten van je autoverzekering kunnen je opgebouwde schadevrije jaren komen te vervallen als je niet binnen drie jaar een nieuwe autoverzekering afsluit. Daarom kan het in sommige gevallen beter zijn om de autoverzekering op te schorten.

Bijvoorbeeld wanneer je de afgelopen jaren (meerdere) schades hebt geclaimd. Daardoor verlies je opgebouwde schadevrije jaren tenzij je een no-claimbeschermer hebt afgesloten. Daarmee blijft de premie gelijk ondanks dat het aantal opgebouwde schadevrije jaren daalt. Wanneer je nu naar een andere verzekeraar overstapt ga je direct veel meer premie betalen. Opschorten bij je huidige verzekeraar is dan beter.

Ook bij diefstal of rijontzegging kun je maar beter de autoverzekering opschorten in plaats van beëindigen. Want wanneer je auto is gestolen dan kun je met het opschorten daarvan je schadevrije jaar nog volmaken anders verlies je het lopende jaar. En voor rijontzegging of strafrechtelijk verleden geldt dat het veel moeilijker wordt om een autoverzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten. Je kunt nu maar beter een aantal jaar bij dezelfde autoverzekeraar blijven. Want autoverzekeraars kijken meestal minimaal 4 jaar terug.

Waar kan ik mijn schadevrije jaren opvragen?

Ben je jouw schadevrije jaren kwijt? Weet dan dat er verschillende manieren zijn om erachter te komen hoeveel schadevrije jaren je hebt opgebouwd. De meest gemakkelijke manier is om deze op te vragen bij je huidige verzekeraar. Maar daarnaast zijn nog een aantal mogelijkheden om achter jouw opgebouwde schadevrije jaren te komen.

Opvragen bij huidige verzekeraar

Sinds 2014 is het verplicht voor autoverzekeraars om het aantal opgebouwde schadevrije jaren op de polis te vermelden. Dus de meest eenvoudige manier om je schadevrije jaren te achterhalen is je polis erbij pakken en het aantal schadevrije jaren van de polis af te lezen en deze te gebruiken voor het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. Heb je de oude verzekering opgezegd? Dan krijg je een bevestigingsmail van je opzegging waarin ook het aantal opgebouwde schadevrije jaren staat vermeld. Om een nieuwe autoverzekering af te sluiten ga je naar onze vergelijker. Je weet dan binnen 2 minuten wat de beste autoverzekering is en hoeveel je kunt besparen.

Opvragen gegevens Roy-data

In de database van Roy-data registeren verzekeraars opgebouwde schadevrije jaren van alle autobezitters. Dus wanneer je niet weet hoeveel schadevrije jaren je hebt opgebouwd zoek je dat op via de database van Roy-data. Via de website van EPS kun je jouw schadevrije jaren opvragen. Binnen 28 dagen krijg je bericht. In principe is opvragen bij Roy-data dus niet nodig omdat deze op je polis moeten staan. Maar misschien wel goed om eens te checken of het aantal schadevrije jaren op je polis overeenstemmen met de geregistreerde gegevens bij Roy-data.

Opvragen bij buitenlandse verzekeraar via royementsverklaring

Als je schadevrije jaren hebt opgebouwd in het buitenland kon je tot 2007 een royementsverklaring opvragen. Dit was een schriftelijk document waarin de verzekeraar bevestigt hoeveel schadevrije jaren zijn opgebouwd. Maar sinds 2007 kunnen verzekeraars het aantal opgebouwde schadevrije jaren digitaal aanmelden bij Roy-data.

In plaats van een royementsverklaring krijg je nu een schriftelijke bevestiging van de buitenlandse verzekeraar. Hierop staat hoeveel schadevrije jaren zijn aangemeld bij Roy-data.

Opvragen bij de leasemaatschappij

Heb je altijd een lease-auto via de zaak gereden? Dan kun je na afloop van het leasecontract een leaseverklaring opvragen bij de leasemaatschappij. In de leaseverklaring staat hoeveel schades zijn geclaimd tijdens de periode dat je in de lease-auto hebt gereden. De nieuwe verzekeraar zal op basis van deze leaseverklaring schadevrije jaren toekennen.

Opvragen bij je werkgever

Als je altijd in een auto van de zaak hebt gereden kun je bij de werkgever een werkgeversverklaring opvragen voor het toekennen van schadevrije jaren door je nieuwe verzekeraar. Niet alle verzekeraars accepteren echter een werkgeversverklaring.

Schadevrije jaren verliezen bij schade

Als je schade hebt gereden en schuldschade claimt wil je natuurlijk weten hoeveel schadevrije jaren je verliest.

Met een WA Beperkt Casco dekking ben je voor een aantal schades gedekt tegen een terugval in schadevrije jaren. Bij ruitschade, storm- en hagelschade of diefstal kun je de schade op je WA Beperkt Casco verzekering claimen zonder dat dit ten koste gaat van je opgebouwde schadevrije jaren. Claim je schade als gevolg van vandalisme? Dan gaat dit wel ten koste van je opgebouwde schadevrije jaren.

Gevolgen van schade claimen

Claim je schade? Dan verlies je schadevrije jaren wanneer schades niet gedekt worden door de WA Beperkt Casco verzekering. Het verliezen van schadevrije jaren heeft gevolgen voor je positie op de bonus/malus ladder en daarmee de korting op de premie autoverzekering. Na het claimen van een schade verlies je direct 5 schadevrije jaren en daalt je positie op de bonus/malus ladder. Je premie stijgt.

Claim je meerdere schades? Dan kan je met negatieve schadevrije jaren te maken krijgen. Dit zorgt ervoor dat je geen premiekorting meer krijgt maar een premieopslag omdat je een extra risico vormt voor de verzekeraar.

Denk dus goed na voordat je een schade claimt bij de verzekeraar. Want als je een schade claimt kan de premie fors gaan stijgen. Bij kleine schades kunnen de reparatiekosten meevallen waardoor het soms beter is om de kosten zelf te betalen. Dan behoud je schadevrije jaren en je no-claimkorting waardoor je premie niet stijgt. Als je een schade hebt geclaimd kun je binnen een jaar alsnog besluiten om de reparatiekosten van de schade zelf te betalen. Je behoud dan alsnog je no-claimkorting.

Negatieve schadevrije jaren

Als je schade claimt op je autoverzekering gaat dit gen koste van je opgebouwde schadevrije jaren. Als je nog weinig opgebouwde schadevrije jaren hebt of meerdere schades kort achter elkaar claimt dan kun je per saldo met negatieve schadevrije jaren te maken krijgen. Ook wel malus genoemd. Je hebt een negatieve stand op de bonus/malus ladder en daardoor heb je geen no-claimkorting meer maar krijg je een premie-opslag.

Een ander nadeel van negatieve schadevrije jaren is dat verzekeraars je eerder weigeren omdat je een extra risico bent om te verzekeren. Dit extra risico voor de verzekeraar zie je terug in de premie-opslag en zelfs bij de aanvraag van de autoverzekering die veel meer kans maakt geweigerd te worden.

Als je te maken hebt met negatieve schadevrije jaren dan is het beter om bij dezelfde verzekeraar te blijven en zorgen dat je weer schadevrije jaren opbouwt door geen schade te rijden. Zo kom je snel van je negatieve schadevrije jaren af.

Wil je toch overstappen naar een andere verzekeraar? Probeer dan te gaan sjoemelen met schadevrije jaren of de auto op iemand anders zijn naam te zetten. Enerzijds kunnen verzekeraars via Roydata zien of je negatieve schadevrije jaren hebt en anderzijds ben je verplicht om de regelmatige bestuurder van een auto op te geven bij de verzekeraar. Doe je dit niet dan kan dit worden gezien als fraude!

Want bij een aanvraag kunnen verzekeraars in het systeem van Roydata zien hoeveel schadevrije jaren je hebt en of je recent een schade hebt geclaimd.

Nieuw schadevrije jaren systeem per 1 juli 2024

De registratie en vastlegging van het aantal opgebouwde schadevrije jaren is niet actueel. Dat wil zeggen dat het aantal opgebouwde schadevrije jaren op de polis of bij Roy-data een momentopname is. Het is het aantal opgebouwde schadevrije jaren op hoofdpremievervaldatum (per einde verzekeringsjaar).

De berekening van het aantal opgebouwde schadevrije jaren gebeurt steeds ieder jaar achteraf na het einde van een verzekeringsjaar. De verzekeraar kijkt of er schades zijn geclaimd en berekent opnieuw het aantal schadevrije jaren. Deze methodiek gaat veranderen.

De nieuwe methodiek kijkt niet naar het afgelopen verzekeringsjaar maar bekijkt per maand of er schade is geclaimd en hoeveel schadevrije jaren je hebt opgebouwd. Elke eerste van de maand bekijkt de verzekeraar of er schade is geclaimd en berekent vervolgens op nieuw het aantal opgebouwde schadevrije jaren. De opbouw per maand blijft altijd doorlopen.

Hoeveel dagen moet ik verzekerd zijn?

Nu is het nog zo dat een verzekeraar jou een schadevrije jaar mag toekennen wanneer je minimaal 185 dagen verzekerd bent. Het nadeel hiervan is dat wanneer je gedurende het verzekeringsjaar overstapt, je soms geen schadevrij jaar toegekend krijgt omdat je in dat verzekeringsjaar niet minimaal 185 dagen verzekerd bent. Ook daar gaat verandering in komen.

Het heeft dus geen zin meer, om het overstappen te baseren op het aantal opgebouwde schadevrije dagen in het huidige verzekeringsjaar. Want het ook als je overstapt naar een andere verzekeraar blijft op de achtergrond de opbouw van schadevrije jaren doortellen in maanden.

Dit betekent dat "ongunstig overstappen" nu verleden tijd is. Je raakt geen schadevrije jaren kwijt doordat je gedurende het verzekeringsjaar ongunstig overstapt.

Wat gebeurt er als ik schade claim?

In de huidige situatie is het zo dat wanneer je een schade claimt, er per einde van het verzekeringsjaar wordt berekend hoeveel schadevrije jaren resteren. Als de verzekeraar een schadeclaim vaststelt zal de verzekeraar 5 schadevrije jaren in mindering brengen. Ook het afgelopen verzekeringsjaar is direct een verloren jaar.

In de nieuwe situatie zal bij een schadeclaim direct 6 jaar in mindering worden gebracht van je opgebouwde schadevrije jaren. Maar per de eerste van de volgende maand start je direct weer met opbouwen van schadevrije maanden zonder dat de rest van het jaar verloren gaat. Als de schade gedurende het jaar ontstaat zal per einde van het verzekeringsjaar de terugval hetzelfde zijn. Bekijk onderstaande tabel maar eens.

Bonus/malus ladder nieuwe situatie

Verzekeraars hebben voor de bonus/malus ladder (en dus korting op de verzekering) het aantal opgebouwde schadevrije jaren nodig. Per 1 juli 2024 moeten zij werken met het aantal jaar en aantal maanden waarin geen schade is geclaimd. Verzekeraars zullen zelf moeten gaan afronden als je gedurende het jaar een schade claimt. Verzekeraars mogen in de nieuwe situatie zelf bepalen hoe zij uw positie op de bonus/malus ladder gaan bepalen. Daar zijn geen wettelijke regels voor.

Voordeel nieuw schadevrije jaren-systeem

Huidige systeem
Nieuw systeem
BM-tabel verzekeraar (vb)
januari "2025"10 jaar10 jaar12
februari10 jaar10 jaar + 1 maand12
maart10 jaar10 jaar + 2 maand12
april10 jaar10 jaar + 3 maand12
mei (schade)10 jaar4 jaar + 4 maand12
juni10 jaar4 jaar + 5 maand12
juli10 jaar4 jaar + 6 maand12
augustus10 jaar4 jaar + 7 maand12
september10 jaar4 jaar + 8 maand12
oktober10 jaar4 jaar + 9 maand12
november10 jaar4 jaar + 10 maand12
december10 jaar4 jaar + 11 maand12
januari "2026"5 jaar5 jaar7

Bron: Verbond van verzekeraars

Het nieuwe schadevrije jaren systeem zorgt ervoor dat je met negatieve schadevrije jaren eerder weer met opbouwen kunt gaan beginnen. Want in het jaar dat je schade claimt blijf je schadevrije jaren opbouwen. Ook zal je merken dat bij claimen van vandalisme of diefstal het aantal schadevrije jaren minder hard terugvalt.  Want als je een vandalisme claimt op je allrisk verzekering dan is de schade van invloed op je schadevrije jaren.

Veel gestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over schadevrije jaren (opbouw). Hier kun je direct de antwoorden vinden waar je naar op zoek bent.

Laatste update: 23-5-2024

25% KORTING op alle autoverzekeringen bij United Consumers! Actie geldig t/m 30 juni 2024Naar Actiepagina